Drożej i gorzej. Jakie zmiany rząd przygotował dla nas na rok 2018

Prenumerata Najwyższego Czasu!

Więcej komplikacji, wyższe stawki, rozrost biurokracji, ale za to wszystko pod szczytnymi hasłami „uszczelniania” systemu podatkowego – takie zmiany w podatkach przygotował rząd na rok 2018.

Nieznaczny wzrost kwoty wolnej od opodatkowania – z 6600 do 8000 złotych – to jedyna pozytywna zmiana fiskalna czekająca nas w nowym roku. Jest to dobra wiadomość dla osób, które uzyskują niewielkie dochody np. z umów-zleceń czy emerytur i rent. Wyższa kwota wolna od podatku zmienia także sytuację zarabiających rocznie kwotę od 8 tys. 13 tys. złotych.

Wszystko dlatego, że Ministerstwo Finansów podtrzymało degresywną, czyli malejącą wraz ze wzrostem dochodów kwotę wolną od podatku dla tego przedziału. Tacy podatnicy będą mieli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości między 1440 zł a 556,02 zł. Nie zmieni się natomiast kwota zmniejszająca podatek dla dochodów w przedziale 13.000 zł – 85.528 zł i nadal będzie wynosić 556,02 zł (co odpowiada dochodowi 3089 zł). Kwota zmniejszająca podatek będzie stopniowo pomniejszana aż do 0 zł, gdy podatnik osiągnie dochód w wysokości 127 tys. złotych.

Skomplikowała się natomiast sytuacja osób wykonujących tzw. wolne zawody, czyli utrzymujących się z architektury, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, dziennikarstwa, sztuki aktorskiej i estradowej czy publicystyki. Od 1 stycznia 2018 limit 50 proc. kosztów uzyskania przychodów zostanie podwyższony z obecnych 42.764 zł do 85.528 zł.

Jest też zła wiadomość: ułatwienie to będzie dotyczyć wyłącznie wyżej wspomnianych grup podatników, więc stracą ci, którzy dotąd mogli z niej skorzystać. A korzystali wszyscy ci, których przychód został uzyskany z tytułu wykonania utworu lub innego dzieła praw własności intelektualnej będącego przedmiotem prawa autorskiego.

Drożej za mieszkania

Uchwalona 27 października ustawa „o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne” przewidziała również zasady najmu mieszkań. Dziś dochody z wynajęcia mieszkania uzyskiwane przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą opodatkowane są według skali podatkowej, czyli stawką 18 i 32 procent.

Możliwe jest też skorzystanie z preferencyjnego sposobu rozliczania poprzez stosowanie zryczałtowanej stawki 8,5 procent. Od 1 stycznia, jeśli roczne przychody z najmu przekroczą kwotę 100 tys. zł, zastosowanie 8,5-procentowej stawki ryczałtu stało się niemożliwe. Nadwyżka przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą ponad kwotę 100 tys. zł będzie opodatkowania ryczałtem w wysokości 12,5 procent. Jest to więc wzrost o 4 punkty procentowe.

Jawne tajemnice

Najwięcej zmian będzie dotyczyć podatku od towaru i usług (VAT). I niestety nie będą to „dobre zmiany”. 1 stycznia 2018 roku obowiązkiem przekazywania danych w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego została objęta kolejna grupa przedsiębiorców – mikrofirmy. To kolejny krok po objęciu w 2016 roku obowiązkiem JPK firm wielkich oraz rok później – średnich i małych.

JPK polega na ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT), którą podatnicy będą musieli przekazywać skarbówce każdego miesiąca. Zaś od 1 lipca 2018 roku wszystkie firmy na żądanie fiskusa będą musiały udostępniać urzędnikom także inne dane, m.in. wyciągi bankowe, faktury czy magazyny. To pierwsze zwiększy poziom inwigilacji, zaś to drugie będzie mogło sparaliżować skutecznie działalność każdej firmy. Jak bowiem prowadzić sprzedaż lub produkcję, jeśli w magazynie siedzą i przeszkadzają urzędnicy?

Zmiany oznaczają, że firmom trudniej będzie dbać o swoje sekrety. Raportowanie JPK do urzędów skarbowych daje tym ostatnim wiedzę o tym, która firma od kogo co kupiła lub komu i co sprzedała i za jaką kwotę. Dla rosyjskich służb specjalnych – tak ostro przecież tępionych przez PiS – jest to pokusa, aby włamywać się na serwery urzędów skarbowych i wykradać dane dotyczące transakcji zawieranych przez np. firmy zbrojeniowe.

CZYTAJ DALEJ