Amerykanie mają dość politycznej poprawności. Przytłaczająca większość uważa ją za duży problem

Amerykanie nie ulegają politycznej poprawności.
Amerykanie nie ulegają politycznej poprawności.

Badania przeprowadzone przez amerykańskich wykazały, że Amerykanie są już zmęczeni polityczną poprawnością. Większość twierdzi, że polityczna poprawność stanowi problem w USA.

Stephen Hawkins, Daniel Yudkin, Miriam Juan-Torres i Tim Dixon opublikowali raport pod tytułem “Hidden Tribes: A Study of America’s Polarized Landscape,”. Wynika z niego, że wbrew medialnemu obrazowi kraju podzielonego na dwa walczące „plemiona” prawdziwy obraz wygląda zupełnie inaczej.

25% Amerykanów zaliczyli do „konserwatystów” a tylko 8% do „postępowców”. Reszta stanowi tzw. milczącą większość.

Badania wykazały, iż 80% osób w tej grupie uważa, że polityczna poprawność jest obecnie problemem w USA.

Twierdzi to 74% osób w wieku 24-29 i 79% młodszych niż 24 lata. Sytuacja wygląda podobnie jeśli przyjmiemy kryterium rasowe i co ciekawe odsetek tak myślących jest wśród białych poniżej średniej i wynosi 79%. Dla porównania odsetek ten wynosi 82% od Azjatów, 87% wśród Latynosów i 88% wśród rdzennych Indian. Grupą w której jest najniższy odsetek osób mających taki pogląd na polityczną poprawność są Afroamerykanie. Ale nawet tam nie odbiega on bardzo od średniej i wynosi 75%.

Większe różnice występują przy użyciu innych kryteriów. Polityczną poprawność jako problem wskazują częściej osoby zarabiające mniej niż 50.000$ (83%) niż te które zarabiają powyżej 100.000$ rocznie (70%). Podobnie jest w przypadku wykształcenia. Osoby z wykształceniem podstawowym krytykujące polityczną poprawność stanowią 87%. Odsetek osób które mają wykształcenie podyplomowe i negatywnie oceniają polityczną poprawność wynosi 66%.

Comments are closed.