Gwiazda Dawida widoczna z satelity Google Maps w Białymstoku/fot. Google Maps
Gwiazda Dawida widoczna z satelity Google Maps w Białymstoku/fot. Google Maps
REKLAMA

Jeden z użytkowników Twittera zwrócił uwagę na wielką Gwiazdę Dawida w skwerze tuż obok białostockiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Okazuje się, że trawiasta konstrukcja widoczna jest nawet z satelity!

Przy oddziale ZUS-u w Białymstoku znajduje się skwer przylegający do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i tuż obok skrzyżowania z ul. gen. Józefa Bema. W jego centrum, do którego prowadzi sześć alejek, znajduje się sześcioramienna Gwiazda Dawida.

REKLAMA

Okazuje się, że w tym miejscu znajdował się nieistniejący już cmentarz żydowski. Nie znajdują się tam żadne nagrobki. Likwidacja cmentarza nastąpiła pod koniec lat 60-ych XX wieku i ustanowiono tu targowisko.

Pod koniec lat 90 w okolicy rozpoczęto budowę budynku ZUS. W 2001 roku, kiedy budowano parking, odnaleziono ludzkie szczątki. Środowiska żydowskie w Polsce rozpoczęły protesty, ale prac nie zaprzestano.

Ówczesne władze miasta nie zgadzały się na pogrzebanie szczątków w tym miejscu, gdzie zostały znalezione i zalecały przeniesienie ich na cmentarz żydowski przy ulicy Wschodniej. Powodem tego był brak planów zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bema oraz nakazy judaizmu, mówiące że kości muszą pozostać na miejscu, w którym zostały pochowane.

28 października 2007 roku na dzikim trawniku w pobliżu siedziby ZUS doszło do uroczystości pogrzebowej, podczas której pochowano odnalezione w 2001 roku ludzkie szczątki z tego cmentarza. Uroczystości przewodniczył naczelny rabin Polski Michael Schudrich oraz przedstawiciele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Źródła: twitter.com/google maps/Wiki

REKLAMA