Oto główna przyczyna ludzkiej śmierci! Nie zawały, choroby zakaźne czy AIDS. Blisko 44 miliony osób ginie w ten sposób co roku

Blisko 44 mln dzieci ginie rocznie wskutek aborcji – obliczył na podstawie danych Światowej Organizacji Zdrowia WHO portal zajmujący się kompilacją badań statystycznych worldometers.info. Tym samym aborcja była w ubiegłym roku główną przyczyną śmierci na całym świecie.

Jakie są inne główne przyczyny śmierci ludzi? Ponad 13 milionów umiera na choroby zakaźne. 6 milionów na raka. 5,5 milionów na choroby wieku dziecięcego. 3 miliony WHO przypisuje papierosom a 1,5 alkoholowi. Na 750 tys. rocznie ocenia się ilość ofiar wypadków komunikacyjnych.

A ilu jest obecnie ludzi na świecie? Przyjmuje się, że ok. 7 675 milionów. Rocznie rodzi się obecnie blisko 57 milionów ludzi a umiera 25 milionów. Z tego widać, że populacja szybko rośnie – zwłaszcza w krajach południowoazjatyckich i afrykańskich oraz na Bliskim Wschodzie.

Co ciekawe rocznie produkuje się obecnie 3 razy więcej samochodów niż rodzi się dzieci. A 30 razy więcej powstaje… telefonów komórkowych.

Aborcja, obok socjalistycznego ustawodawstwa, jest główną przyczyną spowolnienia wzrostu gospodarczego i bogactwa na świecie. Zarówno bogactwo jak i wzrost gospodarczy są bowiem dodatnio skorelowane z wielkością populacji. Można wręcz ocenić, że aborcja obok socjalizmu, to główna przyczyna biedy na świecie aplikowana społeczeństwom przez elity wyznające maltuzjańska ideologię.

Źródło: worldometers

16 KOMENTARZE

 1. Gdyby nisko wykształcone religijne i ubogie warstwy społeczne się nie skrobało byłby raj na całej ziemii a tak to jest tylko w Afryce, u Latynosów i Arabów. Bardzo dużo ciemnoskórej inteligencji tracą też USA.

 2. Dlatego własnie prawiczki uwielbiają Putina bo w Rosji wykonuje się milion aborcji rocznie.

  • Raczej tylko ortodoksyjni korwiniści chwalą Putina, typowy prawicowiec woli politykę Kim Dzong Una który pokazuje środkowy palec całemu wolnemu światu
   ruscy w dużej mierze części też są zamerykanizowani czyli zjudaizowani

   • ad „iks” – s.p.i.e.r.d.a.l.a.n.t.o, sp.i.e.r.d.a.l.a.j, o.d.j.e.b się, o.d.j.e.b.n.i.j się od Korwina !

  • A lewiczki socjalistyczne kraje Europy, w których aborcji dokonuje się więcej per capita.

   • Bzdura.
    Rosja – 150 mln mieszkańców – 1 mln aborcji rocznie
    Francja – 60 mln mieszkańców – 300 000 aborcji rocznie.
    Widać że w Rosji jest więcej aborcji w przeliczeniu na mieszkańca niż we Francji.
    Dlatego prawiczki uwielbiają Putina.

 3. no i co „Pis to lewica”, jako prawicowa ciota musisz sie podpisac pod tak debilnym artykułem

  • To lewacy są ciotami, te kapłony chodzą na manify pro-aborcyjne i usługują bandzie rozwścieczonych feministek, myśląc, że któraś zlituje się nad nimi użyczy im dսpy, ale takiego chսja – oni mają być tylko lokajami do ponoszenia torebek.

 4. Liczby podane w artykule są wyssane z palca.Jak długo żyją ludzie według tych danych? Co najmniej 300 lat.

 5. Grzechy wołające o pomstę do nieba wołają coraz głośniej.
  Gdy jednak przyjdzie straszliwy dzień gniewu Bożego:
  „Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas!” Łk 23:30

 6. Gdzie jest ten gniewny Bóg?, gdy z głodu umierają miliony dzieci rocznie, a matki muszą wybierać które dziecko ma umrzeć z głodu, a które przeżyć! Żremy nafaszerowane pestycydami produkty! Zabijają nas i trują samochody. Dla zwykłego człowieka brak jest adekwatnej opieki medycznej, etc. Stare przysłowie Polskie mówi: „Gzie kucharek sześć tam nie ma co jeść”. Marionetki/Pacynki się wyżywią!
  Do refleksji!

  • Nic tak nie otwiera oczu jak prawda! Poznaj fragment pozycji ks. dr Stanisława Trzeciaka – Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce: Rozdz. XXXI- MESJANIZM A KOMUNIZM
   „Musi być krwi przelewanie na świecie i podczas tego zamieszania
   odbierzemy zgubę naszą, za którą się teraz uganiamy. Podobnież, gdy woda
   mętna, wtenczas dobrze ryby łowić. Tak też, gdy się świat krwią zaleje,
   będziemy mogli ułowić rzecz, która do nas należy”319
   „Skoro zejdzie zorza i poranek Abrahamowy, żadna władza nie pozostanie
   w ręku tych, którzy ją teraz posiadają”320. Poranek Abrahamowy
   w pojęciach żydowskich oznacza spełnienie się obietnic danych przez Boga
   Abrahamowi: „nasieniu twemu dam ziemię tę”321.
   Obietnica ta odnosi się do ziemi Chananan, na którą Abraham co dopiero
   wstąpił, po opuszczeniu rodzinnej ziemi Haran, jak to widać z całości tekstu.
   Tymczasem żydzi na podstawie tej obietnicy opierają swe roszczenia do opanowania
   całego świata, jako całej ziemi.
   Jeśli jednak te wypowiedzenia Franka „wtajemniczonego” i pochodzącego
   z rodu rabinackiego, zestawimy z nauką i działalnością Mardochaja Marksa,
   wywodzącego się z szeregu rabinackich pokoleń, to zobaczymy zadziwiającą
   łączność, a nawet cel wspólny.
   Zaznaczyć tu jeszcze należy, że od nieudanego wystąpienia Franka jako
   mesjasza, finansowanego i posłanego przez żydostwo z Turcji do Polski, nie
   było żadnego więcej pseudomesjasza, a w poprzednich wiekach bywało ich
   czasami po kilku.
   W sto lat dopiero po wystąpieniu Franka występuje Marks w Niemczech,
   który tak samo jak Frank jest przygotowany do swej roli przez zmianę religii,
   bo jak Frank powiedział: „potrzeba przede wszystkim przedostać się do
   społeczeństwa obcego, choćby obwarowanego jako forteca i wtedy dopiero
   można je pokonać”322.
   Potrzeba zatem przyswoić sobie wszystkie formy zewnętrznej asymilacji,
   tak co do narodowości jak i co do religii, pozostając w duchu żydem, by móc
   swobodnie rozkładowo działać od wewnątrz na rdzenne społeczeństwo, bo jak
   mówi Frank:
   „Powiadam wam, kto się nie pomiesza z narodami, daremna praca
   jego”323.
   116
   _____________________________________________________________
   319) Cfr. Kraushar 1. c. 11. str 122, z Księgi Słów 56.
   320) Kraushar, 1. c. 11. str. 402, z Księgi Słów 367.
   321) Gen.l2.7.
   322) Cfr. Kraushar 1. c. II t. str. 332 z Księgi Słów 1400.
   323) Cfr. Kraushar 1. c. 11. str. 425 z Księgi Słów 1013.

   Do takiego pomieszania się z narodami przyczyniacie w wysokim stopniu
   przyjęcie religii chrześcijańskiej, celem uśpienia czujności rdzennych narodów
   i pozyskania ich zaufania. Frank w tej sprawie poucza:
   „Do rzeczy, do której my staramy się przyjść, bez chrztu, w którym
   jesteśmy, przystąpić nie można”324.
   Wspomniany już Hans Kohn, mówiąc o chrześcijaństwie, które oparte o mesjaństwo
   Chrystusa, wcisnęło się w szerokie masy świata rzymskiego, dodaje:
   „podobna pewność nowego, koniecznie mającego przyjść porządku świata,
   uczyniła z nauki żyda Marksa Ewangelię dla mas europejskich. Także
   i tutaj mesjanizm stal się celem dążeń, sam w sobie dla jednostki niedostępny,
   czyli że jednostka nie może tego mesjanizmu urzeczywistnić. Nie
   Bóg jednak sprowadza tu królestwo przez jednorazowy akt łaski, tylko
   konieczność praw świata socjalnego naukowo uznana”325.
   A zatem „nowy porządek świata, który koniecznie ma przyjść”, to wyrażenie
   odnoszące się do proroctwa Jakuba, przepowiadającego przyjście Mesjasza326,
   które Hans Hohn zastosowuje do socjalizmu Marksa i zaznacza, że „socjalizm”
   żyda Marksa, kierowany ideą mesjańską ma zmienić obecny ustrój społeczny
   i zaprowadzić nowy, czyli ma założyć królestwo mesjańskie, królestwo izraelskie,
   tj. wszechświatowe królestwo żydowskie „z władcą wszechświata ze świętego
   nasienia Dawidowego”, jak to bliżej jeszcze określają”Protokoły mędrców
   Syjonu”327.
   Widzimy więc, że socjalizm żyda Marksa ma cel mesjanistyczny i zdąża do
   założenia wszechświatowego królestwa żydowskiego przez wszechświatową
   rewolucję. Dąży do tego Marks jako „potomek szeregu rabinów i doktorów
   w Piśmie”, jako przejrzysty i jasny talmudysta, „któremu nie przeszkadzały
   puste drobiazgi i który talmudysta pozostał… Ożywiał go dawny materializm
   hebrajski, który karmił się wiecznie marzeniem o raju ziemskim i odczuwał
   wiecznie odległą i wątpliwą nadzieję edenu po śmierci. Był nie tylko myślicielem,
   był również rewolucjonistą, czerpiącym swój sarkazm i inwektywy…
   ze źródeł żydowskich”328.
   117
   _____________________________________________________________
   324) Cfr. Kraushar 1. c. 11. str. 428, z Księgi Słów 1069.
   325) Hans Kohn, Die politische Idee des Judentums S. 41.
   326) Gen.49. 10.
   327) Prot. 24. §215. 219.
   328) Bernard Lazare, L’Antisemitisme, p. 34. Paris 1933 Cfr. Nasza Przyszłość — Warszawa
   1938 — Styczeń str. 46.

   Pamiętaj: i Ty możesz być Trzeciakiem!

 7. „Zarówno bogactwo jak i wzrost gospodarczy są bowiem dodatnio skorelowane z wielkością populacji. ”
  _____
  Serio? Czyli w Europie jest bieda, a w Afryce bogactwo?
  Co za debil napisał ten artykuł?

  • No przecież wg prawiczków UE jest najbiedniejsza na tej planecie, nie wiedziałeś? Prawiczki chcieliby takiego dobrobytu jak w Rosji u Putina – pensja minimalna 500 zł miesięcznie co wystarcza na 250 l benzyny.

Comments are closed.