Dialog katolicyzmu z judaizmem wczoraj i dziś. Tak modlono się sto lat temu. Znajdź różnicę

dni_judaizmu_pap

Katolicy w Polsce obchodzą 22. już Dzień Judaizmu. Ekumenizm nie jest jednak zjawiskiem nowym, a Kościół katolicki ustanowił dni modlitwy o nawrócenie na początku XX wieku.

Dzień judaizmu, dodatkowo poza dniami ekumenizmu, został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku i jest organizowany przez Komitet ds. Dialogu z Judaizmem. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii. Co roku odbywa się w innym mieście, a obecnie na centralne miejsce spotkania wybrano Lublin i tamtejsze Seminarium Duchowne. A jak to drzewiej bywało?

oktawa_ekumenizm
oktawa_ekumenizm

Ekumeniczne modlitwy zainaugurował w 1908 r. Ojciec św. Pius X, który wprowadził oktawę modłów o jedność Kościoła. Porównanie jej harmonogramu z czasami współczesnymi najlepiej ilustruje drogę, jaką przebyliśmy, ale też wpływ na Kościół doczesnej historii. W siódmym dniu oktawy chrześcijanie podejmowali „modlitwę o nawrócenie Żydów i mahometan” . Teraz już samo podejmowanie tematu „nawracania” zdawałoby się być mocno grzeszne…