Przeprosiny

Przeprosiny:

1. 3S Media Sp. z o.o. jako wydawca portalu internetowego nczas.com

2. Tomasz Sommer jako redaktor naczelny nczas.com

3. Janusz Korwin-Mikke jako autor felietonu pt. „Korwin-Mikke: Kulczyk i inni. O korupcji i własności w demokracji. Co to jest blondynka wychodząca z wanny?” oraz felietonu pt. „Korwin-Mikke: Kulczyk, Gosiewski i inni. O korupcji i własności w demokracji opublikowanych na stronie internetowej nczas.com

przepraszają Panią Dominikę Kulczyk i Pana Sebastiana Kulczyka

za rozpowszechnianie nieprawdziwych twierdzeń odnoszących się do ich zmarłego ojca – Pana Jana Kulczyka oraz dziadka – Pana Henryka Kulczyka, jakoby byli oni agentami WSI, a także za publiczne formułowanie pozbawionych podstaw teorii na temat rzekomego pośredniczenia przez Pana Jana Kulczyka w politycznej transakcji sprzedaży firmie francuskiej TP S.A. przy wykorzystaniu w tym celu agentów służb specjalnych, Powyższe zarzuty, sugestie i insynuacje były całkowicie nieuprawnione, naruszyły dobre imię Pani Dominiki Kulczyk oraz Pana Sebastiana Kulczyka jak również przysługujące im prawo do szacunku i kultywowania pamięci ich zmarłych Ojca i Dziadka.