STOP447! Konfederacja prezentuje ustawę przeciwko roszczeniom żydowskim

Jacek Wilk i Stanisław Michalkiewicz / Fot. Facebook
Jacek Wilk i Stanisław Michalkiewicz / Fot. Facebook

Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy zorganizowała w sejmie konferencję, na której przedstawiła projekt ustawy chroniący Polskę przed roszczeniami żydowskimi i ustawą 447 JUST. Autorem ustawy jest redaktor Stanisław Michalkiewicz.

Projekt ustawy jest bardzo krótki, bardzo jasny, który jednoznacznie wskazuje, jak rząd powinien się z tymi roszczeniami obchodzić – zapowiedział prezentację Jacek Wilk.

Będziemy proponować przedstawicielom Prawa i Sprawiedliwości, by podpisali się pod tą ustawą. To będzie najlepsza weryfikacja tego, jakie mają intencje w sprawie ustawy 447 JUST. Niedługo poznamy prawdziwe stanowisko partii rządzącej – dodał poseł partii Wolność.

Stanisław Michalkiewicz wyraźnie zaznaczył, że projekt ustawy ma chronić wyłącznie polską rację stanu. – Tutaj chodzi o interes Polski. Realizacja roszczeń dotycząca własności bezdziedzicznej doprowadziłaby do politycznego uzależnienia i zdegradowania we własnym kraju obywateli polskich do trzeciej kategorii.

Projekt ustawy składa się z trzech artykułów. Przede wszystkim zobowiązuje Radę Ministrów do stanowczej deklaracji, że Polska nie zadośćuczyni żadnym roszczeniom żydowskim odnoszącym się do własności bezdziedzicznej.

Kto wbrew postanowieniu ustawy podejmie starania o realizację roszczeń żydowskich, podlega karze z Art. 129 kk, stanowiącym o zdradzie dyplomatycznej, i podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Ustawa wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Marek Jakubiak poinformował, że do rozpoczęcia obrad sejmu w przyszłym tygodniu ustawa zostanie złożona wraz z podpisami. – Tego tematu nie można lekceważyć. Długo się na ten temat milczało. Dzięki Konfederacji nawet Stany Zjednoczone zaczęły zabierać głos – powiedział Jakubiak.

Sprawa jest bardzo poważna, bo środowiska żydowskie lobbują na rzecz pieniędzy, które są własnością Polaków. Problem dotyczy trzech budżetów narodowych. Ustawa musi by gwarancją bezpieczeństwa finansowego Polaków – stanowczo zadeklarował Jakubiak.

Na konferencji głos zabrał również Robert Winnicki. – Potrzebna jest jednoznaczna deklaracja polityczna w tej sprawie. Premier rządu polskiego musi stanowczo powiedzieć, że nie będzie realizować żadnych roszczeń majątkowych organizacji żydowskich. Po prostu – jasno, dobitnie. I nie ma mówić tego do polskiego wyborcy, tylko do swoich amerykańskich odpowiedników – tego oczekujemy.

Na koniec Jacek Wilk zaprosił na manifestację pod hasłem #STOP447 przeciwko żydowskim roszczeniom wobec Polski, która 11 maja odbędzie się w Warszawie. Marsz rozpocznie się o godzinie 14 pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, a zakończy pod ambasadą USA.

Comments are closed.