5G coraz bliżej. Rząd przyjął projekt ustawy ułatwiającej wprowadzenie sieci nowej generacji

5G. Foto: PAP
5G. Foto: PAP

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, iż rząd przyjął nowelizację tzw. megaustawy. Nowe przepisy mają służyć wdrożeniu sieci 5G, a także ułatwią budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w parkach narodowych, rezerwatach przyrody czy uzdrowiskach.

W myśl komunikatu, który został wystosowany, u podstaw nowelizacji przepisów leży przede wszystkim jest zwiększanie dostępu obywateli i przedsiębiorców do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, szczególnie na obszarach zagrożonych cyfrowym wykluczeniem. Procesy inwestycyjno-budowlane mają zostać przyspieszone, m. in. za sprawą doprecyzowania niektórych pojęć zawartych w prawie budowlanym.

Zapowiedziane przez rząd działania to także realizacja postulatów Komisji Europejskiej. Zgodnie z jej wytycznymi, wszystkie kraje członkowskie posiadały szerokie pokrycie siecią 5G do 2025 r.

Zatwierdzone zmiany w prawie mają także obniżyć koszty budowy oraz eksploatacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. Wynika to chociażby z obniżenia maksymalnych stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz obniżenia opłaty stałej za wpis służebności przesyłu do księgi wieczystej.

Kolejną zmianą jest przyspieszenie postępowań przed prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dotyczą one uzyskiwania dostępu do infrastruktury technicznej oraz dostępu do nieruchomości. Ułatwienia proceduralne polegają także na uzupełnieniu form współpracy prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z prezesami: Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Transportu Kolejowego. Dotyczy to etapu wydawania decyzji zastępujących umowy o dostępie do infrastruktury technicznej, jak również doprecyzowania elementów wniosku w tychże sprawach.

Nie bez znaczenia jest także ułatwienie dostępu do terenów leśnych na cele związane z umieszczaniem infrastruktury telekomunikacyjnej, a także obniżenie kosztów tego dostępu. Dzięki temu infrastruktura niezbędna do świadczenia usług telekomunikacyjnych będzie mogła być budowana na terenie uzdrowisk, parków narodowych, czy też rezerwatów przyrody.

Źródło: PAP/NCzas

Comments are closed.