Drogówka dostała terminale – rośnie wysokość mandatów. „Skasowano przy ich użyciu 127 tysięcy kierowców na gigantyczną kwotę”

policja
foto. PAP

Drogówka rozpoczęła akceptację kart w lutym 2018 r. Od tego momentu do 2018 r. kierowcy opłacili kartami ok. 127 tys. mandatów o łącznej wartości 17,726 mln zł. W I kw. bieżącego roku w policyjnych terminalach rozliczono 40 tys. transakcji, na łączną kwotę 5,8 mln zł.

Według danych firmy eService, która rozlicza transakcje bezgotówkowe w terminalach płatniczych polskiej drogówki, wyniki w I kw. bieżącego roku wskazuje na rosnącą popularność terminali w radiowozach przez policję, biorąc pod uwagę fakt, że ubiegłym roku było średnio w kwartale ok. 32 tys. transakcji.

W 2018 r. w pojedynczym terminalu zrealizowanych zostało ok. 63 płatności (policja korzysta z ok. 2 tys. urządzeń), a średni mandat opiewał na kwotę ok. 140 zł. Natomiast w okresie od stycznia do marca 2019 r. pojedynczy POS drogówki obsłużył 20 płatności, o średniej wartości ok. 145 zł.

Łączna wartość wszystkich mandatów wystawionych przez drogówkę w ubiegłym roku to ok. 400 mln zł, co oznacza, że tylko mniej niż 5 proc. z nich opłacono kartami. Dlaczego? Kierowcy zapewne nie wiedzą o nowej możliwości, a policjanci ich o tym nie informują. Prawdopodobnie wynika to także z chęci odroczenia wydatku lub nie zapłacenia mandatu w ogóle.

Źródło: cashless.pl