Gwałtowne ulewy w całej Polsce. Niebezpieczne oberwania chmur [VIDEO]

Ulewa pogoda deszcz
Ulewa, zła pogoda - zdjęcie ilustracyjna. Dostawca: PAP/Abaca

W ostatnich dniach gwałtowne ulewy przeszły nad wieloma miejscowościami w Polsce powodując liczne podtopienia. Szczególnie głośno było o oberwaniu chmury na lubelszczyźnie. Zobacz dlaczego to zjawisko jest tak niebezpieczne.

Oberwanie chmury to krótkotrwały deszcz o dużym natężeniu, którego czas trwania waha się od kilku do kilkudziesięciu minut w warunkach klimatu umiarkowanego.

Łączna suma opadu może przekraczać wtedy 100 mm na metr kwadratowy. Występuje tylko w okresie letnim i na ogół jest związany z niewielkim obszarem.

Oberwanie chmury jest przyczyną lokalnych powodzi zwanych powodziami błyskawicznymi. Właśnie tego zjawiska doświadczyły trzy wsie w powiecie janowskim na lubelszczyźnie.

Opadom towarzyszy z reguły silny wiatr związany z występującymi wówczas prądami zstępującymi.