Dzięki Andrzejowi Dudzie nie pójdą siedzieć. Prezydent ułaskawia złodziei, sprawców rozbojów… Dziwne tłumaczenie głowy państwa

Prezydent Andrzej Duda. Foto: PAP
Prezydent Andrzej Duda. Foto: PAP

Andrzej Duda jest bardzo łaskawym prezydentem. Jako głowa państwa posiada prawo do ułaskawiania skazańców i chętnie z niego korzysta. Tylko w 2019 roku ułaskawił już 15 osób.

Andrzej Duda bardzo chętnie korzysta z przysługującego mu prawa łaski. W samym 2019 roku ułaskawił już 15 osób – ta liczba robi wrażenie.

Prezydent nie unieważnia wyroków sprawcom najcięższych przestępstw np. mordercom, gwałcicielom czy terrorystom etc. Jest jednak bardzo łagodny dla tzw. „drobnych przestępców”, oszustów i chuliganów.

Jakie przewinienia „rozgrzesza” polska głowa państwa? Wirtualna Polska dotarła do informacji z których wynika, że w tym roku prezydent ułaskawiła przestępców którzy dokonali:

– zniesławienie
– przywłaszczenie
– prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości wbrew zakazowi sądowemu
– groźby karalne i spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu
– oszustwo, fałszowanie dokumentów, kradzież, kradzież z włamaniem, posiadanie i udzielanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej środków psychotropowych lub substancji odurzających
– kradzież z włamaniem
sfałszowanie dokumentu z usiłowaniem oszustwa znacznej wartości
podrabianie dokumentów, wyłudzenie świadczenia pieniężnego
– oszustwo, przywłaszczenie i inne
– rozbój, zniszczenie mienia, wprowadzenie do obrotu, udzielanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, posiadanie środków psychotropowych lub substancji odurzających
– zniesławienie
– rozbój
– stalking
– prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości
– rozbój

Motywowanie wszystkich tych „łask” zazwyczaj jest bardzo lakoniczne. Prezydent w dokumencie zapisuje frazesy typu „trudna sytuacja rodzinna”, „względy humanitarne” itd.

Źródło: Wirtualna Polska

Reklama / Advertisement