Polacy boją się sztucznej inteligencji! Prawie nikt nie chce jeździć autonomicznym samochodem

Sztuczna inteligencja / fot. Pixabay

Prawie 90 proc. Polaków wie, co to jest sztuczna inteligencja, dostrzega korzyści związane np. z poprawą komfortu życia czy bezpieczeństwa w miejscu pracy, ale są też obawy np. o to, że technologia odbierze miejsca pracy.

Tylko co szósta osoba skorzystałaby z pomocy urządzenia opartego na sztucznej inteligencji zamiast lekarza – wynika z raportu NASK „Sztuczna Inteligencja w społeczeństwie i gospodarce”.

Polacy uważają, że upowszechnianie się technologii opartych na sztucznej inteligencji może nieść za sobą wiele korzyści. Wskazywali na poprawę komfortu życia (34%) i wzrost poziomu ochrony przed cyberatakami (33%).

Prawie co trzeci ankietowany sądzi, że rozwój sztucznej inteligencji niesie ze sobą określone skutki:

  • przyczyni się do zmniejszenia liczby nieszczęśliwych wypadków w pracy – 32,7%,
  • produkty i/lub usługi będą bardziej dostosowane do potrzeb klientów – 30,3%,
  • tylko niecałe 6% badanych spodziewa się, że poziom bezrobocia spadnie.

Respondenci mają także swoje poważne obawy związane ze sztuczną inteligencją:

  • 60,5% twierdzi, że prywatność obywateli będzie narażona na ciągłe śledzenie,
  • 37,7% wyraża obawę, że wzrośnie ryzyko cyberataków,
  • 22,4 % sądzi, że będzie mniej atrakcyjnych miejsc pracy.

Choć badani życzyliby sobie, żeby technologia oparta na sztucznej inteligencji znalazła zastosowanie przy wykonywaniu prac niebezpiecznych dla człowieka, to równocześnie wrażana jest obawa, że w ogóle odbierze ona ludziom pracę.

Istotny odsetek badanych (ponad 40%) obawia się także technologicznego bezrobocia, czyli bezpowrotnej likwidacji miejsc pracy spowodowanej przez automatyzację, a co czwarty wskazał na zagrożenie wzrostem nierówności ekonomicznych – mówi dr Rafał Lange z Działu Badań Rynku i Opinii NASK.

Dlatego prawie połowa (47,3%) respondentów oczekuje, że powstaną regulacje, chroniące dzisiejsze miejsca pracy przed automatyzacją przez pracodawców.

Według dr. Wojciech Pawlaka doradcy dyrektora NASK ds. polityki informacyjnej, Polacy oczekują dalszego rozwoju usług opartych na sztucznej inteligencji w wielu obszarach, ale na razie podejście do tych usług jest stosunkowo nieufne.

Tylko 7% badanych zdecydowanie przesiadłoby się do autonomicznego samochodu. Z lekarzem jeszcze jest gorzej – zaufanie do lekarza-sztucznej inteligencji deklaruje 4,3%. Natomiast edukowania dzieci i młodzieży w ogóle nie powierzalibyśmy systemom AI – podkreśla Wojciech Pawlak.

Źródło: nask.pl