Zmiany podatkowe w 2020 roku nie tylko dla przedsiębiorców. To trzeba wiedzieć, by uniknąć kar

Podatek, pieniądze. Foto: Pixabay.com
Podatek, pieniądze. Foto: Pixabay.com

Mikrorachunek podatkowy, biała lista podatników VAT, inna forma zamiany paragonu na fakturę czy ulga na złe długi – to najważniejsze zmiany podatkowe, które obowiązują od 2020 roku. Niektóre z nich dotkną również osoby fizyczne.

„Biała lista” obowiązuje już od 1 września 2019 roku, ale dopiero od Nowego Roku w życie wchodzą możliwe sankcje. Zmiany podatkowe z teorii przechodzą do praktyki.

Przedsiębiorca nie może przelać pieniędzy na rachunek, który nie istnieje w rejestrze o nazwie „Biała lista podatników VAT”. Dotyczy to faktur opiewających na kwotę powyżej 15 tys. zł.

Jeśli ktoś przeleje pieniądze na konto nie znajdujące się na „białej liście”, nie będzie mógł zaliczyć wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Naraża się również na odpowiedzialność solidarną w podatku VAT.

Co ciekawe, na „białej liście” początkowo brakowało konta… ministerstwa finansów. – Czyżby było niewiarygodnym kontrahentem, któremu lepiej nie przelewać pieniędzy? – pytał Sławomir Mentzen z Konfederacji.

Mikrorachunek podatkowy

Inne zmiany podatkowe zakładają obowiązek posiadania mikrorachunku podatkowego. Sprawa dotyczy wszystkich, którzy płacą PIT.

Mikrorachunek podatkowy można wygenerować na stronie www.podatki.gov.pl, gdzie znajduje się specjalny generator mikrorachunku podatkowego. Dla prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest podanie numeru NIP. Osobom fizycznym wystarczy PESEL.

Faktura na podstawie paragonu z NIP-em

Od 2020 roku przedsiębiorcom trudniej będzie uzyskać fakturę VAT. Dotychczas można było otrzymać fakturę VAT na podstawie paragonu, choćby kilka dni później. Od teraz trzeba jeszcze przed zakupem podać numer NIP, który zostanie wypisany na paragonie.

„Od nowego roku wystawienie dla nabywcy (podatnika VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej będzie możliwe tylko w przypadku, gdy paragon zawiera numer identyfikacyjny, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej” – czytamy w komunikacie MF.

Zamiana wystawionego paragonu bez NIP na fakturę będzie groziła sankcją w wysokości 100 proc. podatku VAT z dokumentu.

Ulga na złe długi

Podatnicy PIT i CIT będą mogli korzystać z tzw. ulgi na złe długi (wcześniej taką możliwość mieli już podatnicy VAT). Pozwala ona wierzycielowi na pomniejszanie podstawy opodatkowania o wartość wierzytelności (zaliczaną do przychodów należnych), jeżeli nie zostanie ona uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności, który jest określony w umowie lub na fakturze (rachunku). Ta zmiana ma pomóc w likwidacji zatorów płatniczych firm i tym samym ułatwić im prowadzenie działalności gospodarczej.

„Korzystną zmianą dla podatników PIT będzie też przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym całość dochodu z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi udział zmarłego małżonka przedsiębiorcy zarządzany przez tymczasowego przedstawiciela, będzie opodatkowany wyłącznie przez żyjącego współmałżonka – z pominięciem praw do udziału w zysku nabywców udziału zmarłego małżonka” – zaznacza MF.

Pozostałe zmiany podatkowe

To nie jedyne zmiany, które zaczynają obowiązywać 1 stycznia 2020 roku. Ministerstwo wymienia obowiązek sporządzania sprawozdań w formie ustrukturyzowanej przez organizacje niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, które są podatnikami CIT. Chodzi m.in o fundacje, stowarzyszenia czy związki zawodowe.

Zwrócono też uwagę na nowe zasady składania wniosków o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP) i prowadzenia tych procedur, rozszerzenie zakresu przedmiotowego danych pozyskiwanych z rejestru PESEL dla Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników, co pozwoli m.in. na ulepszenie usługi Twój e-PIT.

Źródło: NCzas.com/PAP