Powstał superurząd do kontroli żywności. Surowe kary dla fałszerzy

Foto: PAP

Superurząd do kontroli żywności zacznie działać od 1 lipca 2020 r. Będzie monitorował obrót produktów na każdym etapie, czyli „od pola do stołu”.

Superurząd do kontroli żywności powstaje dzięki temu, że Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przejmie obowiązki Inspekcji Handlowej.

W związku z tym, IJHARS będzie miała bardzo duże kompetencje. Znowelizowaną ustawę o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Najważniejsza zmiana to fuzja kontroli żywności. Od 1 lipca 2020 r. będzie za to odpowiedzialna na wszystkich etapach obrotu jedna instytucja – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów-Rolno Spożywczych. Podlega ona bezpośrednio Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obecnie artykuły rolno-spożywcze przeznaczone dla konsumentów w sklepach i hurtowniach oraz w placówkach gastronomicznych kontroluje nadzorowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Inspekcja Handlowa. Na wcześniejszych etapach obrotu, np. u producenta, na granicy, w zakładach paczkujących pojawia się Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Przeniesienie kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności do jednej instytucji umożliwi poprawę skuteczności nadzoru w ramach bezpieczeństwa żywnościowego. To ważna zmiana o której dyskutowano od wielu lat. Korzystna tak dla konsumentów, jak i rolników oraz przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym. To także ważny krok w kierunku dalszej specjalizacji instytucji państwa oraz usprawnienia nadzoru w łańcuchu dostaw od „pola do stołu” – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Kompleksowe kontrole żywności

Po zmianach IJHARS będzie odpowiadać za kontrole jakości żywności „od pola do stołu”, czyli u producentów rolnych, przetwórców i importerów, w magazynach, hurtowniach i sklepach. Będzie sprawdzać, czy produkty spożywcze nie są zafałszowane i czy są właściwie oznaczone. Kontrole obejmą żywność nieprzetworzoną (np. owoce, warzywa, ryby, mięso) i przetworzoną (np. pieczywo, makarony, sery), a także opakowania artykułów spożywczych.

IJHARS będzie też sprawdzać jakość dań, które są serwowane w barach, restauracjach, szkolnych stołówkach czy zakładach cateringowych przygotowujących posiłki dla szpitali. Będzie mogła nakładać na przedsiębiorców kary, a także wycofać ze sklepów całą partię zafałszowanej żywności. Sankcję wzrosną niepomiernie.

Aby skutecznie przeprowadzać kontrole jakości artykułów rolno-spożywczych, IJHARS zostanie wzmocniona. Przejdą do niej pracownicy wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, którzy do tej pory specjalizowali się w kontroli żywności. UOKiK w celu wzmocnienia IJHARS przekaże również 5 laboratoriów żywnościowych: w Katowicach, Kielcach, Olsztynie, Poznaniu i Warszawie.

Jakość i bezpieczeństwo paliw

Po zmianach Inspekcja Handlowa będzie się mogła skoncentrować na kontroli jakości, bezpieczeństwa i oznakowania produktów nieżywnościowych, np. paliw, zabawek, ubrań czy sprzętu elektronicznego oraz usług.

Tak jak dotąd będzie także udzielać porad konsumentom i pomagać im w polubownym rozstrzyganiu sporów z przedsiębiorcami – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Co roku Inspekcja Handlowa prowadzi prawie 20 tys. kontroli, podczas których sprawdza ponad 165 tys. partii produktów. Dużą część z nich stanowiła żywność – było to ok. 7-8 tys. kontroli rocznie.

Oprócz tego IH sprawdza jakość i bezpieczeństwo produktów w wielu branżach. Kontroluje m.in. stacje benzynowe, zabawki, sprzęt sportowy, elektroniczny. Pilnuje także prawidłowego uwidaczniania cen w sklepach. Tę kompetencję zachowa również w stosunku do placówek oferujących żywność. W ostatnim czasie Inspekcji Handlowej doszły nowe, odpowiedzialne obowiązki – kontrole składów węgla oraz kotłów na paliwo stałe.

Ujawniani fałszerze

1 lipca 2020 r. wejdzie w życie istotna zmiana dotycząca nowych zasad podawania do publicznej wiadomości wyników kontroli Inspekcji Handlowej. Prezes UOKiK będzie mógł ujawniać m.in. pod jakim adresem przeprowadzono kontrolę, jakich konkretnie przedsiębiorców i produktów dotyczyła oraz jakie były nieprawidłowości.

Ponadto decyzje prezesa UOKiK oraz wojewódzkich inspektorów IH ukażą się na stronie urzędu lub WIIH-ów. Pomijać ma się tylko informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

Cieszę się, że dane przedsiębiorców sprzedających wadliwe produkty zostaną publicznie ujawnione. Dzięki poszerzeniu zakresu ujawnień konsumenci łatwiej będą mogli sprawdzić, jakie wyroby warto kupować, a jakie lepiej omijać – ocenia Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Źródło: UOKiK