Sejm przerwał obrady. Regulamin zmieniony [VIDEO]

Posiedzenie Sejmu w dobie koronawirusa.
Posiedzenie Sejmu w dobie koronawirusa. (Fot. PAP)

Sejm przyjął w czwartek zmiany w regulaminie izby, umożliwiające obrady i głosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zmiana umożliwi przeprowadzenie obrad zdalnych.

„Za” było 250 posłów, przeciw 104, 14 wstrzymało się od głosu. Zmiany w Regulaminie poparli przede wszystkim posłowie PiS, Lewicy i PSL. Przeciw byli przede wszystkim posłowie Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej odrzucono większość poprawek opozycji, m.in. zakładających, by warunkiem zastosowania tej procedury było ogłoszenia jednego z wymienionych w konstytucji stanów nadzwyczajnych.

Głosy liczone ręcznie

Głosowanie 15 poprawek oraz całej uchwały trwało ponad dwie godziny. Wynikało to z przyjętego trybu: głosy za każdym razem liczone były ręcznie w każdej z 11 sal, w których zgromadzeni byli posłowie, a następnie sumowane.

Przyjęte przez Sejm w czwartek zmiany w regulaminie umożliwiają prowadzenie posiedzenia i głosowanie „z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej”. Może to być zastosowane w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, wojennego lub klęski żywiołowej, ale także stanu epidemii.

Poprawka Konfederacji i KO odrzucona

Klub KO oraz koło Konfederacji zgłosiły poprawkę, by zdalne obrady Sejmu były możliwe tylko w warunkach stanu wojennego, wyjątkowego lub klęski żywiołowej (których wprowadzenie zawiesza m.in. przeprowadzanie wyborów). Nie uzyskała ona jednak większości.

Wszyscy głosujący poparli natomiast poprawkę Lewicy, by z warunków ogłoszenia obrad zdalnych wykreślić stan zagrożenia epidemicznego. Przyjęto też poprawkę PSL-Kukiz’15, by ta zmiana Regulaminu obowiązywała tylko do 30 czerwca 2020 roku.

W myśl zmian o przyjęciu trybu zdalnych obrad ma decydować marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów. Kancelaria Sejmu ma zapewnić wszystkim posłom dostęp do środków elektronicznych. Wzór i tryb wniosku w tej sprawie marszałek ma określić w zarządzeniu – zakłada to druga przyjęta przez Sejm poprawka Lewicy.

Jak będą wyglądać zdalne posiedzenia Sejmu?

Posłowie będą mogli potwierdzać swoją obecność przez zalogowanie się w systemie. Wystąpienia posłów mają być ograniczone czasowo, w zależności od typu do 3, 5 lub 15 minut (wystąpienie w imieniu klubu). Poseł będzie mógł zabrać głos tylko raz. Z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej będą też mogły odbywać się posiedzenia Prezydium Sejmu, Konwentu Seniorów, komisji i podkomisji. Urzędowym zapisem posiedzeń Sejmu, komisji i podkomisji będzie „zapis audiowizualny”, obrady też będą stenografowane.

Nie uzyskała większości poprawka KO, by w czasie posiedzenia Sejmu przeprowadzanego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie można było zmieniać konstytucji, Kodeksu wyborczego oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych.

Lewica poparła we wszystkim PiS

Przepadła również poprawka KO, by warunkiem podjęcia przez marszałka decyzji o obradach zdalnych była jednomyślna zgoda szefów wszystkich frakcji parlamentarnych. Akceptacji nie uzyskała propozycja Lewicy, by zgodę musiało wyrazić Prezydium Sejmu większością kwalifikowaną oraz by decyzję o posiedzeniu Sejmu z wykorzystaniem środków elektronicznych opiniowało ABW. Nie przeszła poprawka PSL-Kukiz15, by zgodę na zastosowanie tryby zdalnego musiała wyrazić większość 3/5, choć możliwa do wyrażenia zdalnie.

Po głosowaniu posłowie klubu Lewicy poinformowali dziennikarzy, że głosowali za całością zmian w Regulaminie m.in. dlatego, że zostały uwzględnione trzy zgłoszone przez nich poprawki. „Została przyjęta zmiana pokazująca, że regulamin Sejmu powinien zostać przystosowany do potrzeb XXI wieku, dawać możliwość pracy zdalnej, ale też poczucie bezpieczeństwa dla wszystkich posłów, którzy nie będą mogli uczestniczyć w głosowaniu” – powiedział szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Wznowienie obrad w piątek

Wyraził nadzieję, że w piątek zostaną uwzględnione także poprawki Lewicy do tzw. tarczy antykryzysowej. Klub Lewicy, jak dodał, zgłosił do tego dokumentu 200 poprawek.

Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem podjęcia. Ponieważ jest to uchwała, nie podlega trybowi ustawodawczemu i nie musi trafić do Senatu i podpisu prezydenta.

W piątek Sejm będzie kontynuował obrady i zajmie się propozycją tzw. tarczy antykryzysowej. Obrady zostaną wznowione prawdopodobnie między godz. 11 a 13.

Bosak w Sejmie: „Chcemy pracy merytorycznej, efektywnej, skutecznej, nowoczesnej” [VIDEO]

Comments are closed.