Lubelszczyzna odrzuciła skragę Bodnara ws. LGBT. „Jest oparta na błędnym założeniu”

LGBT/Adam Bodnar. Foto: PAP
Adam Bodnar. Foto: PAP

Lubelski samorząd odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Zaskarżył on bowiem przyjęte przez radnych Sejmiku stanowisko „przeciw promowaniu ideologii LGBT”.

Sejmik Województwa Lubelskiego przegłosował to stanowisko w kwietniu 2019 roku. Za jego przyjęciem głosowali radni z PiS i PSL.

„Sejmik Województwa Lubelskiego wyraża sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT, której cele naruszają podstawowe prawa i wolności, gwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej Konstytucji, a także ingerują w autonomię wspólnot religijnych” – czytamy w dokumencie.

W marcu tego roku Adam Bodnar skierował skargę w tej sprawie do Sejmiku. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, „uchwała jest sprzeczna z prawem polskim i Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”.

„Nieheteronormatywni i transpłciowi obywatele UE mogą z uzasadnioną obawą stwierdzić, że region, w którym obowiązuje uchwała, nie jest miejscem, gdzie mogą przebywać swobodnie w poczuciu bezpieczeństwa oraz korzystać z pełni swoich praw” – utrzymywał Bodnar. Podobne skargi RPO skierował również do kilku innych samorządów, które przyjęły stanowiska lub uchwały przeciwko promowaniu ideologii LGBT.

Sejmik Województwa Lubelskiego odrzucił skargę Adama Bodnara. W uzasadnieniu tej decyzji stwierdzono m.in. że „skarga Rzecznika Praw Obywatelskich jest oparta na błędnym założeniu, iż stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych, jest uchwałą”.

Uchwały lub stanowiska, przeciwstawiające się promocji LGBT, przyjęło do tej pory około 90 samorządów gmin, powiatów i województw. Wśród nich jest samorząd powiatu białostockiego.

Tym stanowiskiem chcemy chronić głównie dzieci przed nachalną i szkodliwą propagandą homoseksualizmu, która niszczy sumienia i demoralizuje – mówił wicestarosta Powiatu Białostockiego i pomysłodawca stanowiska, Roman Czepe.

Atak lewicy

Stanowiska i uchwały polskich samorządów spotkały się z atakiem ze strony instytucji i stowarzyszeń, które popierają tęczową ideologię. W lutym do 11 wojewodów wpłynęła petycja Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem w sprawie „niezwłocznego stwierdzenia nieważności dyskryminujących uchwał, rezolucji i stanowisk tzw. deklaracji anty-LGBT”. Decyzje samorządów skrytykowała także Unia Europejska, a w grudniu 2019 roku PE przyjął rezolucję „potępiającą homofobiczne uchwały samorządów”. W lutym takie samo stanowisko przyjęła też Komisja Europejska. Ponadto polskie władze wezwano do uchylenia stanowisk i uchwał przeciwko propagowaniu ideologii LGBT.

Powstał też „Atlas nienawiści”, w którym aktywiści LGBT oczernili polskie samorządy, które przyjęły uchwały. Tęczowi działacze oskarżają lokalne władze o dyskryminację społeczności LGBT. W imieniu kilku samorządów Ordo Iuris przygotowało pozwy.

Źródło: PCh24.pl

4 KOMENTARZE

  1. Wot chaliera kakoj maładiec, jemu nrawitsia komunisticzieskoje ustrjstwa w biełoj Polszi . Oczień interiesno

Comments are closed.