Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Rabin Schudrich mówi i tak i nie ws. protestów wściekłych. Prymas Polak odpowiedział

Rabin Michael Schudrich fot. PAP/ Jakub Kaczmarczyk
Rabin Michael Schudrich fot. PAP/ Jakub Kaczmarczyk

Jako duchowni winniśmy starać się jednoczyć ludzi – napisał w liście skierowanym do prymasa naczelny rabin Polski Michael Schudrich. Szacunek dla ludzkiego życia zobowiązuje nas także do dialogu ze wszystkimi – odpowiedział w czwartek abp Wojciech Polak. W skrócie – rabin Schudrich troszkę pożałował po kilku dniach zdewastowanych kościołów, ale protesty przeciwko życiu uważa za uprawnione.

Naczelny rabin Polski Michael Schudrich w przesłanym prymasowi w czwartek liście wyraził głębokie zaniepokojenie zakłócaniem nabożeństw i aktami wandalizmu wymierzonymi w kościoły.

„Tak, jak należy szanować prawo ludzi do wyrażania swych poglądów i do protestowania, w równym stopniu szanować należy świątynie” – zaznaczył.

„Jestem także głęboko zaniepokojony przez domniemania, że wszyscy uczestnicy protestów uczestniczyli w takich działaniach. To niesprawiedliwe wobec wszystkich, którzy pokojowo wyrażali swój uprawniony, stanowczy sprzeciw wobec decyzji Trybunału Konstytucyjnego, ograniczającej prawo aborcji” – dodał rabin.

„Jako duchowni winniśmy starać się jednoczyć ludzi. Winniśmy starać się czuć ból kobiet i mężczyzn, protestujących przeciwko błędnej, ich zdaniem, decyzji Trybunału” – wskazał Schudrich.

Rabin wyraził pogląd, że niezależnie od wyznania lub jego braku „wszyscy jesteśmy dziećmi Boga i wspólnie odpowiadamy za nasz kraj”.

„Dla wzajemnego zrozumienia i szacunku nie ma alternatywy. Jest naszą biblijną moralną odpowiedzialnością, by zjednoczyć znów nasz kraj, szanując i kochając także tych, z którymi się nie zgadzamy” – zaznaczył.

W odpowiedzi prymas abp Wojciech Polak wskazał, że odczytuje list Naczelnego Rabina m.in. jako apel o to, aby nie uogólniać postaw osób protestujących i podjąć działania jednoczące ludzi. „Te myśli zawarte w liście Pana Rabina są mi bardzo bliskie, czego dałem wyraz w kilku wypowiedziach zarówno w mediach ogólnopolskich czy też w moich słowach pasterskich” – podkreślił prymas.

Hierarcha zwrócił uwagę, że w podobnym tonie wypowiedziała się również Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski.

„Niezależnie od wyznania lub jego braku, wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, i wspólnie odpowiadamy za nasz kraj. Szacunek dla ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, zobowiązuje nas bowiem nie tylko do jasnego stawania w obronie życia, ale także do troski o wszystkie wymiary ludzkiego życia, które domagają się wzajemnego zrozumienia, a także dialogu i szukania porozumienia ze wszystkimi” – napisał prymas.

Źródło: PAP

Comments are closed.