We Francji jest Karta Laicyzmu i ustawa przeciw separatyzmowi islamskiemu

Wielki meczet w Paryżu Fot. Wikipedia
Wielki meczet w Paryżu Fot. Wikipedia

Rada skupiająca organizacje islamskie we Francji (CFCM) ratyfikowała kartę „zgodności wiary muzułmańskiej z zasadami Republiki”. W związku z tym prezydent Emmanuel Macron przyjął delegację przywódców Rady.

Tzw. Karta Laickości, która potwierdza respektowanie praw Republiki, to ośmiostronicowy dokument. W szczególności potwierdza „zasadę równości mężczyzn i kobiet”, „zgodności” zasad wiary muzułmańskiej z Republiką, a także kładzie nacisk na „odrzucenie instrumentalizacji i wykorzystywania islamu do „celów politycznych”. Mówi także o „nieingerencji” obcych państw w islam we Francji.

Po spotkaniu z Emmanuelem Macronem zostanie powołana Krajowa Rada Imamów (CNI), która ma autoryzować imamów praktykujących we Francji i może też cofać im zgodę na działalność religijną.

Ustawa

Projekt ustawy, który trafił do parlamentu ma na celu uporządkowanie szerzej praktyk religijnych muzułmanów. Trudne zadanie, ponieważ o ile inne wyznania religijne stosują się do ustawy o laickości państwa z 1905 roku, to 92% muzułmańskich struktur te zasady łamie i działa według ustawy z 1901 roku o działalności kulturalnej.

W projekcie jest m.in. kontrola finansów meczetów. Artykuł 35 stanowi, że darowizny zagraniczne przekraczające 10 000 euro maj a by c upubliczniane. Jest tu ograniczenie dostępu do świątyń radykałów (więzienie lub grzywny do wysokości 75 000 euro), czy zakaz kierowania związkiem religijnym przez 10 lat przez osoby skazane za akty terroryzmu, podżeganie do dyskryminacji, nienawiści lub przemocy.”

Jest też likwidacja nauczania domowego i „zasada obowiązkowej nauki szkolnej” dla dzieci w wieku 3-16 lat. Do tego zakaz „przymusowych małżeństw”, poligamii, czy wydawania tzw. „świadectw dziewictwa” (rok więzienia i 15 tys. euro grzywny).

Jest też „zwalczanie mowy nienawiści w Internecie”, co już nie koniecznie dotyczy tylko muzułmanów. Art. 20 zmienia przepisy KPK, tak by autorzy „nienawistnych treści w internecie” byli natychmiast stawiani przed sądem. Tylko dziennikarze są tu chronieni przez ustawę o wolności prasy z… 1881 roku.

W art. 4 projektu ustawy proponuje się ściganie sprawców gróźb, przemocy i zastraszania funkcjonariuszy publicznych ze względów religijnych. Prawo przewiduje pięć lat pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 75 000 euro. W przypadku cudzoziemców może być wydany zakaz wjazdu na terytorium Francji.

Do tego poprawki

Przewiduje się liczne poprawki. Jedna z nich już jednak upadła. Chodzi o zakaz noszenia zasłon twarzy dla „małych dziewczynek”, zgłoszony w parlamencie, ale uznany za niedopuszczalną ingerencję. Francuska Rada Kultu Muzułmańskiego (CFCM) przyjęła jej odrzucenie z zadowoleniem.

Poprawkę zgłosiła Aurore Berge z prezydenckiej partii LREM. Jednak zakaz zasłaniania twarzy przez młode muzułmanki odrzuciła komisja parlamentu, która pracuje nad ustawą. Poprawka mówiła o zakazie „noszenia jakichkolwiek widocznych oznak religijności przez nieletnich w przestrzeni publicznej.” Motywowano ją m.in. nierównością i dyskryminacją kobiet.

CFCM była przeciwna tej poprawce i z zadowoleniem przyjęła decyzję komisji. 18 stycznia Francuska Rada Kultu Muzułmańskiego (CFCM) stwierdziła, że że jest „przeciw noszeniu zasłon przez dziewczęta”, ale uważa za niewłaściwe „regulowanie wszystkiego za pomocą zakazów”. Zobaczymy jak potoczy się reszta zakazów…

Warto tu przypomnieć pewne prawo dotyczące socjalizmu, który jest ustrojem bohatersko walczącym z problemami które sam sobie nawarzył…

1 KOMENTARZ

Comments are closed.