Nauczyciele będą prowadzić lekcje ze szprycy. Covidowa propaganda w polskich szkołach

Szprycpunkty w szkołach/Obrazek ilustracyjny/Fot. Pixabay/Pexels (kolaż)
Szkoła przekonuje do szczepień Obrazek ilustracyjny/Fot. Pixabay/Pexels (kolaż)
REKLAMA
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki nie zasypia gruszek w popiele i wraz z nadejściem nowego roku szkolnego, szykuje covidową propagandę dla najmłodszych. Resort udostępnił przykładowe scenariusze na „tydzień informacyjny” o szprycy. Goebbels by się ich nie powstydził.

Rząd wspaniałomyślnie postanowił otworzyć szkoły po niemal 1,5 rocznym zamknięciu. Przy tej okazji jednak nie powstrzyma się od sączenia covidowej propagandy do głów najmłodszych. Resort edukacji przygotował bowiem z tej okazji tydzień koronapropagandy, podczas którego uczniowie będą oglądać specjalne filmiki, o czym pisaliśmy już TUTAJ. Udostępnił też przykładowe scenariusze zajęć dla wszystkich poziomów edukacji, począwszy od klas I-III.

Na początku nowego roku szkolnego nauczyciele będą przeprowadzać zajęcia ze szprycy. „Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych” – to tytuł zbioru ich przykładowych scenariuszy przygotowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Już same tematy zajęć w nich ujęte budzą co najmniej niepokój. Dla klas I-III przygotowano zajęcia: „Szczepienia – tajna broń superbohaterów”; dla klas IV-VIII: „Zarażaj odpowiedzialnością”, a dla szkół ponadpodstawowych: „Zaszczep się wiedzą”.

REKLAMA

Wprost przyznano, że tematyka zajęć jest „ściśle związana z działaniami na rzecz zahamowania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i profilaktyką zachorowań na inne choroby zakaźne, ze szczególnym uwzględnieniem roli szczepień ochronnych”.

Prenumerata NCZ! z książką GRATIS!

Scenariusze oczywiście mogą być modyfikowane przez nauczycieli i dostosowywane do potrzeb konkretnej grupy, jednak cele powinny pozostać niezmienione.

Klasy I-III

Wśród celów dla klas I-III zapisano m.in., że uczeń „wie, że szczepienia zapobiegają chorobom i ich rozprzestrzenianiu się”. Zajęcia mają też rozwijać „postawy odpowiedzialności za zdrowie własne oraz innych osób”.

Już we wprowadzeniu do zajęć dla najmłodszych nauczyciel ma się przywitać w duchu covidowym.

„Uczniowie wchodzą do sali, nauczyciel wita się z nimi poprzez kontakt: „łokieć –
łokieć”.
• Nauczyciel prosi uczniów o odgadnięcie powodu, dla którego wybrał tę formę
powitania.
• Uczniowie dzielą się na grupy i dyskutują w nich na temat nowych form powitania,
z jakimi spotkali się w czasie trwania pandemii koronawirusa.
• Nauczyciel rozwiesza w sali fotografie przedstawiające scenki powitania, charakterystyczne dla czasu pandemii. Prosi uczniów, aby każda z grup ustawiła się przy fotografii, która najlepiej odzwierciedla omówiony przez nią sposób powitania.
Następnie prosi, aby uczniowie w grupach przywitali się, wykorzystując formę powitania zaprezentowaną na fotografii, np. „łokieć – łokieć”, „żółwik”, „kolano – kolano” – czytamy.

Uczniowie dowiedzą się też, „Jak zmieniło się nasze życie w czasie pandemii”, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń w kontaktach społecznych, koronarestrykcji i ich konsekwencji. Dzieci zostaną też postawione przed pytaniami o powrót do normalności – kiedy i czy w ogóle ich zdaniem jest to możliwe. Wśród nich znalazło się też pytania: „Dlaczego szczepionki nazywamy „tajną bronią” w walce z chorobami?” oraz „Czy osoby szczepiące się w czasie pandemii możemy nazwać bohaterami?”.

„Szczepienia jako jedyna metoda powrotu do normalności – nauczyciel zapoznaje
uczniów z dobroczynnym działaniem szczepień ochronnych, wykorzystując zaproponowane materiały merytoryczne (Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Materiały edukacyjne), zasoby multimedialne zamieszczone na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.
• Nauczyciel prezentuje i objaśnia poniższą grafikę oraz analizuje ją wspólnie z uczniami i zachęca ich do wysnucia konkluzji” – czytamy dalej.

Źródło: zaszczepsiewiedza.pl
Źródło: zaszczepsiewiedza.pl
Źródło: zaszczepsiewiedza.pl
Źródło: zaszczepsiewiedza.pl

W konkluzji proponuje się nauczycielom sączenie dzieciom m.in. następującej propagandy: że tylko szczepienia pozwolą nam wyjść z mniemanej pandemii, a ludzie, którzy się szprycują, są bohaterami.

„Osoby niezaszczepione narażają siebie na ryzyko zachorowania oraz stanowią źródło zachorowań i rozwoju kolejnych fal pandemii. Należy wykorzystać szansę ochrony, jaką daje szczepienie, gdyż jest ono jedyną drogą do zahamowania pandemii koronawirusa. Osoby zgłaszające się na szczepienie przyczyniają się do wygaśnięcia pandemii i powrotu do normalności. Możemy nazwać ich współczesnymi bohaterami, gdyż kierują się troską o zdrowie i życie – nie tylko swoje, ale także swoich bliskich, często ludzi słabszych, starszych, schorowanych, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą przyjąć szczepienia i stają się bezbronni w obliczu choroby” – czytamy.

Autorzy koronapropagandowych scenariuszy proponują też układanie zdań z rozsypanki wyrazowej. Jeśli nauczyciele nie mieliby pomysłów, co dzieci mają ułożyć ze słów, propagandyści śpieszą z pomocą: „Szczepienia zapobiegają chorobom!”, „Szczepię się, aby być zdrowym!”, „Chcę być odporny na choroby!”, „Moja tajna broń – szczepionka!”, „Zwalcz epidemię – zaszczep się!”, „Szczepię się – jestem superbohaterem”.

Klasy IV-VIII

Nie lepiej jest w starszych klasach. Tam nauczycielom proponuje się dyskusje na temat odpowiedzialności i empatii, a to wszystko ma prowadzić do konkluzji, by się zaszprycować dla dobra ogółu.

„Nauczyciel pyta, czym według uczniów jest odpowiedzialność społeczna? Czy pojedyncze osoby i ich zachowania mogą mieć wpływ na innych?
Nauczyciel prowadzi dyskusję na temat empatii. Pyta, czym według uczniów jest empatia, jak zachowuje się osoba empatyczna? Czy warto być empatycznym i dlaczego?
Na zakończenie dyskusji nauczyciel prosi uczniów o wspólne zastanowienie się, w jaki sposób empatia może łączyć się z odpowiedzialnością?” – czytamy.

Pomocna ma być także opowieść o Oli, która podczas spacerów zbiera śmieci zanieczyszczające środowisko naturalne. Pomysłem dzieli się ze znajomymi na Facebooku i Instagramie. Później następuje dyskusja z uczniami.

„Na zakończenie zajęć nauczyciel pyta uczniów, czy warto w swoich decyzjach brać pod uwagę potrzeby innych osób. Prosi ich, aby zastanowili się, jakie działania – analogiczne do przedstawionych w opowieści – mogą podjąć samodzielnie i promować je jako przykład do naśladowania. Jeżeli uczniowie będą mieli problem z podaniem przykładów, nauczyciel może omówić swoje propozycje (np. poddawanie się szczepieniom ochronnym, częstsze korzystanie z roweru zamiast z samochodu; dokładna segregacja śmieci)” – czytamy w przykładowym scenariuszu.

„Propozycja podsumowania zajęć: Każdy z nas podejmuje na co dzień decyzje, a wiele z nich wpływa nie tylko na nasze życie, ale również na życie ludzi dokoła. W sytuacji pandemii warto szczepić się i przekonywać do tego innych – aby za pobiegać zakażaniu kolejnych osób. Troska o innych świadczy o naszej odpowiedzialności oraz umiejętności dostrzegania ich potrzeb” – podkreślono.

Szkoły ponadpodstawowe

Z koeli w szkołach ponadpodstawowych nauczyciele mają przeprowadzić zajęcia dostarczające wiedzy na temat „korzyści związanych ze szczepieniami”. Przeprowadzona ma być dyskusja z podaniem argumentów, dlaczego ludzie chcą albo nie chcą się szczepić.

Podano też propozycję podsumowania zajęć.

„Szczepienia nie są kwestią indywidualną. Nasza decyzja (jaka by nie była) ma wpływ na nasze najbliższe otoczenie. Bez względu na to, czy ktoś popiera masowe szczepienia czy nie, wszyscy chcą jednego – czyli wolności. Jednak aby ją uzyskać, należy podejmować konkretne kroki oraz decyzje.

Szczepiąc się:
✓ Chronimy przede wszystkim siebie.
✓ Chronimy osoby z najbliższego otoczenia poprzez ograniczenie transmisji wirusa.
✓ Zwiększamy pulę osób, które są zaszczepione, a więc budujemy odporność zbiorową.
✓ Uniemożliwiamy przeniesienie zakażenia na osoby starsze i schorowane, u których wiąże się ono z wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby COVID-19.
✓ Ograniczamy transmisję wirusa SARS-CoV-2, zmniejszając tym samym ryzyko pojawienia się nowych niebezpiecznych wariantów wirusa.
✓ Ułatwiamy powrót do normalności, w tym powrót do szkół oraz interakcji społecznych ważnych dla rozwoju” – czytamy.

Warto podkreślić, że w żadnym ze scenariuszy słowem nawet nie wspomniano o naturalnej odporności, która – zgodnie z badaniami naukowców oraz podstawową wiedzą medyczną – jest znacznie silniejsza niż wytworzona w drodze szczepienia. Nie napomknięto też o zagrożeniach związanych ze szprycą.

Cały scenariusz można odnaleźć na stronie ministerstwa lub klikając TUTAJ.

REKLAMA