Segregacja sanitarna. Szkolenia z certyfikatem COVID

Segregacja sanitarna.
Zdjęcie ilustracyjne. / foto: Pixabay
REKLAMA

Prezes Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. wydał 15 października 2021 roku zarządzenie (obowiązuje od 19 października), które zaniepokoiło niektórych pracowników. Dotyczy obowiązku posiadania przez pracowników Spółki oraz podmiotów zewnętrznych aktualnego certyfikatu COVID w celu podejmowania działań rozwojowych i udziału w szkoleniach wewnętrznych organizowanych w formie stacjonarnej.

Pracownicy zaczęli docierać do mediów i parlamentarzystów. Pojawiają się wątpliwości, czy zarządzenie uwzględnia, że szczepienie przeciw covid-19 nie jest w Polsce obowiązkowe i dlaczego pracownicy mieliby ujawniać informacje o szczepieniu, które są tajemnicą. Wreszcie zastanawiano się, jak zostaną potraktowani pracownicy, którzy nie złożą oświadczenia o posiadaniu aktualnego certyfikatu COVID.

REKLAMA

Jeśli nie mam certyfikatu?

Z interwencją poselską wystąpił Jakub Kulesza: „Jak wskazuje tytuł Zarządzenia, pracownicy zostali zobowiązani do posiadania aktualnego certyfikatu COVID. W przeciwnym razie, pracownicy, którzy nie złożą oświadczenia o zaszczepieniu i nie okażą certyfikatu, nie będą mogli brać udziału w działaniach rozwojowych i szkoleniach wewnętrznych. Inaczej mówiąc, zostaną wykluczeni z możliwości rozwijania swoich umiejętności” – pisze lubelski poseł Konfederacji. – Pojawia się pytanie, co wtedy? Czym skutkuje brak możliwości działań rozwojowych? Utratą stanowiska czy utratą możliwości awansu lub stratami finansowymi? A co z poszanowaniem prywatności pracownika i podstawowych przepisów Kodeksu pracy, które tego pracownika chronią? Co z prawem do zachowania tajemnicy medycznej?

Zarządzenie jest odbierane przez pracowników jednoznacznie. Jak twierdzą, zaczyna się od zakazu szkoleń dla niezaszczepionych. Górnicy nawet nie chcą myśleć co będzie następne. Mają poczucie, że wprowadzony sanitarnym ma dzielić ludzi na lepszych i gorszych, na tych z prawami i bez. Osoby, które nie wezmą udziału w szkoleniach, zapewne będą zaszeregowane na niższe stanowiska, a co za tym idzie otrzymają niższe, niż dotychczas wynagrodzenie – dodaje parlamentarzysta. Poseł Jakub Kulesza zwrócił się do Prezesa Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. o podanie podstaw prawnych. Czeka na odpowiedź, na którą adresat ma 14 dni.

Szczepienie nie jest obowiązkowe

„Na wstępie przypominam, że zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, szczepienie przeciw covid-19 nie jest obowiązkowe. To oznacza, że nikt nie może być w żaden sposób przymuszony do poddania się szczepieniu. Zgodnie z § 1 przedmiotowego Zarządzenia, podejmowanie przez pracowników Spółki działań rozwojowych dopuszczalne jest wyłącznie po uprzednim złożeniu przez pracownika bezpośredniemu przełożonemu, oświadczenia o posiadaniu aktualnego Certyfikatu COVID, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia. Przez certyfikat ten należy rozumieć dokument potwierdzający: posiadanie przez pracownika statusu osoby zaszczepionej pełną dawką szczepienia, posiadanie statusu ozdrowieńca, otrzymanie negatywnego wyniku testu na wirusa SARS -CoV-2 nie wcześniej niż w okresie 2 dni przed dniem rozpoczęcia szkoleń, kursów itd.” – czytamy w wystąpieniu posła Konfederacji.

Tajemnica lekarska

– Przypominam, że zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wszelkie dane medyczne (poza badaniami wstępnymi i okresowymi) są objęte tajemnicą lekarską. Rozdział 4 niniejszej ustawy jasno określa, że ujawnienie wszelkich informacji medycznych, może odbywać się jedynie za wyraźną zgodą pacjenta – informuje poseł Jakub Kulesza. – Informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia, a zatem stanowią szczególną kategorię danych osobowych – dodaje.

– Ponadto treść Zarządzenia nie pozostawia wątpliwości, że nie ma tu miejsca na dobrowolne wyrażenie przez pracowników wyraźnej, nieprzymuszonej zgody – zauważa. „W tym miejscu proszę o informację, w jaki sposób są traktowani pracownicy, którzy nie złożą Oświadczenia o posiadaniu aktualnego certyfikatu COVID? Jakie konsekwencje w przyszłości spotkają pracowników, którzy nie zostaną dopuszczeni do działań rozwojowych lub szkoleń wewnętrznych? Czy i w jaki sposób brak oświadczenia przełoży się na wynagrodzenia niezaszczepionych pracowników?” – pyta w swoim wystąpieniu poseł Jakub Kulesza.

Co na to związki?

Pracownicy obawiają się, że kwestia certyfikatu COVID związana ze szkoleniami może być początkiem serii wytycznych. Chcieli zainteresować sprawą związki zawodowe, ale od przedstawiciela jednej z organizacji usłyszeli w kuluarach, że w Europie już stosuje się takie ograniczenia. Działania podjęli przedstawiciele Związku Zawodowego Górników. Zebrali opinie prawne. Z jednej wynika, że Zarządzenie Prezesa Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W drugiej można przeczytać, że w Zarządzeniu Prezesa nie ma zapisów, które wskazują na działania dyskryminacyjne. Już za kilka dni odpowiedź Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. będzie mógł przedstawić także poseł Jakub Kulesza.

Rafał Pazio


REKLAMA