Pusta klasa w szkole fot. Wikimedia Commons
klasa w szkole fot. Wikimedia Commons
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra edukacji i nauki, zgodnie z którym na obszarze 9 powiatów przygranicznych, przy granicy polsko-białoruskiej, dyrektor szkoły lub przedszkola będzie mógł do 30 listopada wprowadzić naukę zdalną.

Chodzi o rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi.

„Rozporządzenie (…) wynika z potrzeby określenia sposobu funkcjonowania jednostek systemu oświaty z uwagi na kryzys migracyjny i napiętą sytuację na granicy polsko-białoruskiej” – podano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

„Mając na uwadze, że w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze proponuje się, aby w zaistniałej sytuacji związanej z kryzysem migracyjnym i nadzwyczajną sytuacją na terenach przygranicznych jednostki systemu oświaty mogły zapewnić naukę w bezpiecznych warunkach” – zaznaczono.

Michalkiewicz. The Movie

Zgodnie z rozporządzeniem „do dnia 30 listopada 2021 r. w związku z utrzymującym się szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z obecną sytuacją na granicy polsko-białoruskiej, na obszarze powiatu: augustowskiego, bialskiego, białostockiego, hajnowskiego, łosickiego, sejneńskiego, siemiatyckiego, sokólskiego i włodawskiego, dyrektor publicznej lub niepublicznej jednostki systemu oświaty za zgodą organu prowadzącego tę jednostkę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może zawiesić wszystkie lub poszczególne zajęcia w tej jednostce”.

Jak Czarnek tłumaczy możliwość nauki zdalnej w obszarze przygranicznym z Białorusią

We wtorek rano minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że w związku z sytuacją, która ma miejsce na granicy z Białorusią, przekaże kuratorom oświaty i dyrektorom szkół w powiatach, które graniczą z Białorusią, wytyczne dotyczące możliwości podejmowania przez dyrektorów szkół decyzji o przejściu na naukę zdalną.

„Proszę się wczuć w sytuację rodziców, których szkoły są oddalone kilometr, dwa czy pięć od tych wydarzeń, które mają tam miejsce. Mogą mieć poczucie zagrożenia, chociażby obserwując to, co jest w telewizji. I dlatego dajemy możliwość, a nie oblig. Jeśli rodzice będą wnioskowali do dyrektora, to dyrektor będzie mógł w tych nadzwyczajnych sytuacjach podjąć taką decyzję” – powiedział wówczas.

CZYTAJ TAKŻE: