Ja'ir Lapid, minister spraw zagranicznych Izraela. Źródło: PAP
Ja'ir Lapid, minister spraw zagranicznych Izraela. Źródło: PAP
Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję ws. zaprzeczania Holokaustowi. Ambasador Krzysztof Szczerski (poprzednio w Tel Awiwie) podkreślił, że jej treść była aktywnie współkształtowana przez polską dyplomację. Decyzję polskiego rządu docenił szef MSZ Izraela Jair Lapid.

ZO ONZ przyjęło 20 stycznia rezolucję, która ma „zachować prawdę o Holokauście, walczyć z jego negowaniem i zniekształcaniem historii oraz edukować przyszłe pokolenia”.

Ambasador Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych zaznaczył, że „treści rezolucji była aktywnie współkształtowana przez polską dyplomację w ONZ” i podziękował delegacjom Izraela i Niemiec za „bardzo potrzebną inicjatywę”.

W wystąpieniu Krzysztofa Szczerskiego była mowa o tym, że „spośród milionów żydowskich ofiar zgładzonych wyniku realizacji zbrodniczej, antysemickiej ideologii niemieckiego nazizmu trzy miliony stanowili obywatele RP (…) Obok narodu żydowskiego my, Polacy, poczuwamy się do szczególnej misji kustosza pamięci o Holokauście. Polacy stanęli do walki z niemiecką okupacją. Wielu naszych rodaków z narażaniem życia niosło ratunek mordowanym Żydom i jako pierwsi przekazywało światu prawdę o Holokauście”.

Michalkiewicz. The Movie

Dodał, że w swojej rodzinie ma Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych szef MSZ Izraela: „Doceniam decyzję polskiego rządu o poparciu dzisiejszej rezolucji ONZ w sprawie zwalczania negowania Holokaustu na całym świecie. To jest właściwe zachowanie” – skomentował na Twitterze Jair Lapid.

Przypomnijmy, że w rezolucji znalazły się poprawki proponowane przez Polskę, m.in. na temat docenienia roli ruchów oporu przeciwko nazistom oraz osób ratujących Żydów. Rezolucja została przyjęta w 80. rocznicę konferencji w Wannsee, kiedy grupa niemieckich przywódców III Rzeszy ustaliła plan „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”.

Rezolucja jest pierwszym przyjętym przez wszystkie państwa członkowskie oficjalnym dokumentem ONZ, w którym zawarto definicję Holokaustu. Według definicji IHRA do negacji Holokaustu i zniekształcania prawdy o nim zalicza się również próby rozmycia odpowiedzialności za utworzenie niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów śmierci poprzez obarczanie winą innych narodów, co ma znaczenie wobec powtarzających się sformułowań o „polskich obozach śmierci”.

Wśród innych proponowanych przez Polskę poprawek znalazły się fragmenty honorujące odwagę i poświęcenie członków ruchów oporu prowadzących walkę z niemieckimi nazistami, a także wyrażające uznanie dla osób ratujących i pomagających ratować Żydów.

W rezolucji wyraźnie zaznaczono też, że wśród ofiar niemieckich obozów byli przedstawiciele innych narodowości, włączono też wyrazy uznania dla państw członkowskich aktywnie zaangażowanych w pielęgnowanie miejsc pamięci o Holokauście i jego ofiarach.

ONZ przyjął ten dokument w rocznicę ustalenia planu „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. Mówi o Holokauście

Źródło: Wprost