Prezydent (prawie) wszystkich Polaków? Zaskakujący SONDAŻ

Prezydent Andrzej Duda. Foto: president.gov.ua
Prezydent Andrzej Duda. Foto: president.gov.ua
REKLAMA

51 proc. badanych dobrze ocenia działalność prezydenta Andrzeja Dudy, 40 proc. wystawiło mu negatywną opinię – wynika z sondażu CBOS. Pozytywnie o pracy posłów wypowiedziało się 26 proc. ankietowanych, negatywnie – 61 proc.; prace Senatu dobrze oceniło 33 proc., a negatywnie – 46 proc. badanych.

W styczniu dobrze działalność prezydenta oceniło aż 51 proc. ankietowanych – o 5 pkt proc. więcej niż w sondażu z grudnia ub. roku. Negatywną ocenę wystawiło prezydentowi 40 proc. badanych, co oznacza spadek o 6 pkt proc. w porównaniu do badania z grudnia. Zdania nie wyraziło 9 proc. – o 1 pkt proc. więcej niż miesiąc temu.

REKLAMA

Jak zauważa CBOS, w styczniu notowania głowy państwa wróciły do poziomu sprzed pogorszenia, jakie zarejestro­wa­no w grudniu ubiegłego roku.

CBOS podkreśla też, że po gorszych ocenach w grudniu ubiegłego roku, w styczniu poprawiły się notowania izby niższej parlamentu.

Obecnie pozytywnie o działalności Sejmu wypowiada się 26 proc. (wzrost o 4 pkt proc.), a negatywnie – 61 proc. (spadek także o 4 pkt proc.).

W stosunku do grudnia zmniejszył się także odsetek krytykujących działalność izby wyższej. Pracę senatorów dobrze ocenia w styczniu 33 proc., co oznacza wzrost o 1 pkt proc. w porównaniu do badania z grudnia. Źle pracę izby wyższej oceniło 46 proc. respondentów (spadek o 4 pkt proc.).

Badanie CBOS przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:

1) wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
2) wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
3) samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

Badanie zrealizowano w dniach od 9 do 22 stycznia 2023 r. na próbie liczącej 1028 osób (w tym: 59,5 proc. metodą CAPI, 21,8 proc. – CATI i 18,7 proc. – CAWI).

Emilewicz z PiS po raz kolejny łamie przepisy. Ryzykowała życiem swojego syna

REKLAMA