NIK UJAWNIA poważne wady jakościowe covidowych szczepionek. Podano je ludziom

Fiolka szczepionki.
Fiolka szczepionki - zdj. ilustracyjne. / Foto: Unsplash
REKLAMA

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący covidowych szczepionek. Oprócz wykazania potężnego marnotrawstwa pieniędzy, ujawniła także, że do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF) wpłynęło osiem zgłoszeń wystąpienia wad jakościowych lub podejrzenia o wystąpieniu wad jakościowych covidowych preparatów. Dwa zgłoszenia – w ocenie NIK – miały istotne znaczenie. GIF nie wycofał jednak tych partii, ludzi nadal nimi szczepiono. Instytucja zapewnia jednak, że wszystko było w porządku, a „nadrzędną wartością” było „bezpieczeństwo pacjentów”.

Jak ujawnia NIK, 23 kwietnia 2021 r. do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła informacja w systemie Rapid Alert od Europejskiej Agencji Leków, o podejrzeniu wystąpienia wady jakościowej w jednej z serii szczepionek przeciw COVID-19, stosowanych już wówczas u polskich pacjentów.

REKLAMA

Zgłoszenie dotyczyło podejrzenia wystąpienia wady klasy II, tj. mogącej spowodować chorobę lub niewłaściwe działanie. GIF nie wydał decyzji o wstrzymaniu lub wycofaniu tej serii szczepionki z obrotu.

Tymczasem w kwietniu 2022 r. Federalna Agencja ds. Produktów Leczniczych i Zdrowotnych z Belgii poinformowała GIF o wycofaniu tej serii z rynku. Po otrzymaniu zgłoszenia GIF przekazał informację do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS), prosząc o podjęcie działań w celu identyfikacji kanałów dystrybucji i powiadomienia odbiorców o zaistniałej sytuacji.

Działania te były jednak bezprzedmiotowe, gdyż cała ilość tej serii szczepionki została już podana pacjentom.

W drugim przypadku zgłoszenie wystąpienia wady jakościowej serii szczepionki wpłynęło 7 kwietnia 2022 r. z hiszpańskiej agencji ds. leków i produktów sanitarnych (AEMPS). Występująca w szczepionce wada jakościowa mogła stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów (wada I klasy), co obligowało GIF do wycofania wadliwego produktu z obrotu.

W obu przypadkach GIF nie tylko nie wycofał z obrotu tych serii szczepionek, ale nawet nie wiedział gdzie mogą się znajdować – ujawnia NIK.

Po otrzymaniu zgłoszenia przekazano informację do RARS prosząc o  identyfikację kanałów dystrybucji i powiadomienia odbiorców o zaistniałej sytuacji. Główny Inspektor Farmaceutyczny wyjaśnił, że w związku z interpretacją Ministra Zdrowia stanowiącą, że w przypadku szczepionek przeciw COVID-19 nie ma do czynienia z obrotem, a z innym rodzajem dystrybucji, brak było możliwości wydania decyzji wycofującej dla produktu, który nie znajduje się w obrocie. Taką informację przekazywano również RARS.

GIF odpowiada: wszystko było w należytym porządku

Po konferencji prasowej NIK-u, na której ogłoszono wady jakościowe niektórych covidowych szczepionek, a działania GIF oceniono jako niewłaściwe, GIF wydał komunikat, w którym przekazał, że wszystko było w należytym porządku i sprawowano skuteczny nadzór nad szczepionkami.

„Bezpieczeństwo pacjentów jest naszą nadrzędną wartością, dlatego wszelkie podejrzenia o nieprawidłowościach w obszarach objętych nadzorem GIF, w tym o wadach jakościowych szczepionek, były przez nas traktowane priorytetowo. GIF realizował polecenia wydawane przez Ministerstwo Zdrowia, odpowiedzialne za realizację Programu” – wskazał GIF.

GIF zapewnił, że monitorował i analizował zgłoszenia dotyczące podejrzeń wystąpienia wad jakościowych oraz sfałszowania, jak również informacje o kradzieżach pochodzące od Europolu oraz dokonywał analizy wszystkich doniesień o nieprawidłowościach w dystrybucji szczepionek, a w razie potrzeby realizował działania kontrolne.

„W celu zapewnienia skutecznego nadzoru nad jakością szczepionek COVID-19, działając w szczególnych warunkach pandemicznych i pod presją czasu, GIF wykorzystywał wszelkie dostępne narzędzia i proaktywnie współpracował z instytucjami krajowymi oraz międzynarodowymi (w tym z Europejską Agencją Leków, Europejską Dyrekcją ds. Jakości Środków Leczniczych, zagranicznymi organami kompetentnymi)” – podkreślił.

O tym, ile państwo polskie zmarnowało pieniędzy na zakontraktowanie szczepionek, piszemy w oddzielnym tekście: Potężne covidowe marnotrawstwo. Miliardy złotych utopione w niepotrzebnych szczepionkach

 

REKLAMA