„Unia Europejska upadnie tak jak Związek Radziecki. Najdalej za kilkanaście lat”

Unia Europejska = Związek Radziecki
Unia Europejska = Związek Radziecki

Gwythian Prins, profesor z London School of Economics przewiduje, że najdalej w ciągu kilkunastu lat Unia Europejska rozpadnie się. Stanie się tak samo jak ze Związkiem Radzieckim.

Według uczonego UE jest zbyt duża i zbyt zbiurokratyzowana by przetrwać.

Podobnie jak jej brat – Związek Radziecki, Unia Europejska nie odtwarza się kulturowo – mówi profesor Prins. – UE ma 61 lat. Nie należy się podziewać, iż przetrwa dłużej niz przeciętnie żyje człowiek.

To oznacza, że według niego upadnie w ciągu kilkunastu lat.

Rozpad Unii rozpoczął się na początku XXI wieku i proces ten jest nieprzerwany i stabilny. Ostatnio jednak zaczął przyspieszać, czego dowodem są Brexit i choćby wyniki wyborów we Włoszech, czy Austrii.

Coraz więcej jest głosów, że jeśli Unia nie dokona głębokich reform wewnętrznych, to więcej krajów pójdzie w ślady Wielkiej Brytanii.Tymczasem według Prinsa eurokraci nie chcą zmian, lecz jedynie umocnienia dotychczasowej polityki.

Projekt (Unii Europejskiej – przyp. red) mimo coraz większego sprzeciwu wciąż rozwija się w kierunku jeszcze większej centralizacji – mówi profesor. – Ponieważ ludzie są coraz bardziej niezadowoleni, to nakłada się kolejne instrumenty kontrolne i wprowadza kolejne ograniczenia.

Zobacz też: „Spektakularny sukces” Londynu. Stolica Wielkiej Brytanii po raz pierwszy w historii wyprzedziła Nowy Jork

Tzw. sukcesy są jak twierdzi są pyrrusowe, bo odbywają się kosztem coraz większej alienacji od społeczeństw.

Według niego brukselscy urzędnicy stają się coraz bardziej chciwi i żądni władzy i przestają reprezentować interesy ludzi, do czego zostali powołani.

Mimo kolejnych problemów Juncker wzywa do dalszej integracji i chce powołania armii europejskiej, mimo, iż pomysł ten ma znikome poparcie. Według profesora UE chce działać metodą faktów dokonanych nie prowadząc żadnych wewnętrznych konsultacji.

To że odpowiedzią Unii na protesty obywateli jest ciągłe przyspieszanie integracji oznacza, że Unia wkroczyła w „strefę ryzyka upadku” – mówi Prins.

Oto jaka jest Unia – niepewna, ale prowokująca, arogancka, napastliwa, mająca nadzieję zastraszyć Brytyjczyków, by powstrzymać innych przed ucieczką i chcąca ukarać nas za suwerenną decyzję opuszczenia Wspólnoty.

Zobacz też: Europejskie media ignorują skutki Brexitu dla Unii Europejskiej. Sami Niemcy mogą tracić rocznie miliardy

Comments are closed.