Dramat „wdowy” Diduszko! Trzaskowski nie godzi się na świeckie mistrzynie ceremonii pogrzebowej

Agata Diduszko,
Agata Diduszko, "wdowa" po Wojciechu Diduszko, który w grudniu 2016 poległ pod Sejmem, ale nadludzkim wysiłkiem woli zmartwychwstał/Fot. screen YouTube

Warszawska radna, Agata Diduszko, znana jest głównie z bojów o „świeckie państwo”. Teraz chciała, żeby Rafał Trzaskowski zgodził się na „świeckich mistrzów ceremonii pogrzebowych” w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wygląda jednak na to, że nic z tego nie będzie.

Radna Koalicji Obywatelskiej, Agata Diduszko-Zyglewska, złożyła do prezydenta stolicy interpelację w tej sprawie. Powołała się przy tym na „oczekiwania mieszkańców” Warszawy, „którzy chcą korzystać ze świeckiej formy pogrzebowej dla swoich bliskich”.

„Czy istnieje możliwość poszerzenia oferty Urzędu Stanu Cywilnego o usługi związane z prowadzeniem świeckiego pogrzebu i zatrudnieniem mistrzów/mistrzyń ceremonii pogrzebowej?” – pytała „wdowa” po Wojciechu Diduszko.

Prezydent Warszawy negatywnie odpowiedział na interpelację radnej. Wskazał, dlaczego nie jest to możliwe.

„Do właściwości urzędów stanu cywilnego należy sporządzanie w Systemie Rejestrów Państwowych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz przyjmowanie oświadczeń woli, m.in. oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (…). Zgodnie z wolą ustawodawcy zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem, następuje z zachowaniem uroczystej formy (…). Zadania zlecone dla urzędów stanu cywilnego nakładają na kierownika urzędu stanu cywilnego również sporządzanie aktów zgonu na podstawie karty zgonu wydanej przez lekarza (…). Wszelkie inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego wykraczające poza jego obowiązki ustawowe, naruszałyby zasadę legalizmu” – czytamy w odpowiedzi prezydenta m.st. Warszawy na interpelację Diduszko-Zyglewskiej.

Źródła: PAP/nczas.com

2 KOMENTARZE

  1. Ale przecie na każdym cmentarzu komunalnym można sobie sprawić pogrzeb bez księdza – są nawet specjalni pracownicy do najęcia tzw. „mistrzowie ceremonii pogrzebowej” żeby było hucznie i z przytupem :-)

    aaa ta pani chce żeby państwo dawało „cywilnego księdza” coś chyba z jej głową nie tak…

Comments are closed.