Mentzen ALARMUJE: „To zamieni jeszcze jako-tako cywilizowane państwo w kompletną barbarię” [VIDEO]

Sławomir Mentzen.
Sławomir Mentzen. / foto: screen YouTube
REKLAMA

Sławomir Mentzen w najnowszym odcinku programu „Bosak & Mentzen” ostrzega przed niebezpieczną propozycją zmiany Konstytucji. Jego zdaniem „to zamieni jeszcze jako-tako cywilizowane państwo w kompletną barbarię”.

Szykuje się nam, tzn. próbują nam szykować, ale chyba się nie uda, zmianę Konstytucji. Cały temat wydaje mi się tylko takim faktem medialnym – powiedział Mentzen i dodał, iż jego zdaniem „żadna Konstytucja nie zostanie zmieniona”.

REKLAMA

Limit zadłużenia

Są dwie propozycje – kontynuował. – Pierwsza zakłada, żeby do tego limitu długu, który mamy w Polsce, bo Polska nie może zadłużać się powyżej 60 procent PKB, żeby z tych wydatków wyjąć wydatki na zbrojenia.

Chodzi o to, żeby można się było trochę więcej zadłużyć, żeby nie można było powiedzieć, że nie, my nie możemy kupić więcej czołgów, bo nam przepisy Konstytucji nie pozwalają, bo musielibyśmy się bardziej zadłużyć – wskazał.

Ja zgadzam się z tym, że potrzebujemy, zwłaszcza teraz, więcej czołgów, więcej uzbrojenia, potrzebujemy więcej wydatków na wojsko, ale to powinno prowadzić nas do wniosku, nie że musimy się bardziej zadłużać, tylko musimy ściąć jakieś inne wydatki – podkreślił.

Konfiskata majątków

Druga sprawa jest ciekawsza – powiedział, a następnie odczytał propozycję zmian:

„art. 234a: „W razie zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zbrojnej napaści na terytorium innego państwa powodującej bezpośrednie zewnętrzne zagrożenie RP lub jej porządku publicznego, majątek, który znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może zostać przejęty przez Skarb Państwa z mocą prawa i bez odszkodowania, w przypadku gdy można domniemywać, że majątek ten jest wykorzystywany lub może być wykorzystany w jakiejkolwiek części do finansowania lub wspierania w innej formie tej napaści lub działań z nią związanych, w szczególności ze względu na osobiste, organizacyjne lub finansowe powiązania właściciela majątku z podmiotem dokonującym napaści”.

Mamy konstytucyjne np. domniemanie niewinności, że dopóki komuś nie udowodnimy winy, to on jest niewinny. Tak działa współczesny system prawny, są to podstawowe zasady naszej cywilizacji. Mamy też zasadę, że nie można nikomu odbierać własności bez odszkodowania, bez jakiegoś strasznie ważnego powodującej – skomentował Mentzen.

Jak podkreślił „tu mamy dwa tak naprawdę domniemania”. – Pierwsze jest takie, że ktoś napadł na jakieś inne państwo i my czujemy się, że jest to bezpośrednie zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej. To jest sprawa dosyć ocenna – powiedział.

Mamy drugie domniemanie, że ktoś ma majątek i ten majątek, domniemujemy, on go wcale nie musi wykorzystywać, tylko domniemujemy, że ten majątek posłuży finansowaniu tego obcego państwa, które np. napadło naszego sąsiada – dodał.

Nie doszło do żadnego finansowania, nawet nie mamy pewności, czy ta wojna, która gdzieś się toczy, rzeczywiście jest dla nas zagrożeniem, czy też nie jest dla nas zagrożeniem, a mimo to komuś bez odszkodowania zabieramy jego własność – podkreślił.

Nie mamy nawet zamkniętego katalogu przyczyn, kiedy to może być odebrane – wskazał. W dalszej części stwierdził, że „jest to strasznie nieprecyzyjny, niezgodny chyba z 7 czy 8 innymi artykułami Konstytucji przepis, który mam nadzieję nie znajdzie żadnego poparcia w Sejmie”. W ocenie prezesa Nowej Nadziei „to zamieni jeszcze jako-tako cywilizowane państwo w kompletną barbarię”.

Bosak & Mentzen: „Wystąpić z WHO i wprowadzić lockdown dla ministra zdrowia” [VIDEO]

REKLAMA