Kiedy 800 plus? Jest termin przyjęcia projektu przez rząd

fot. nczas
REKLAMA

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wzrośnie z kwoty 500 zł do 800 zł. – podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Rząd planuje przyjąć projekt w tej sprawie do września.

W wykazie prac rządu poinformowano o pracach nad projektem nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

REKLAMA

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2023 r. (lipiec, sierpień, wrzesień).

Nowa książka prof. Chodakiewicza!

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

REKLAMA