Nie będzie policji sanitarnej? Rządowy projekt 1449 zniknął z harmonogramu prac Sejmu. „Czyżby spadł z rowerka?”

Minister Zdrowia Adam Niedzielski oraz premier Mateusz Morawiecki. / foto: PAP
Minister Zdrowia Adam Niedzielski oraz premier Mateusz Morawiecki. / foto: PAP
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw zniknął z harmonogramu rozpoczynających się dziś obrad Sejmu. Pierwotnie prace nad nim zaplanowane były na czwartkowy wieczór.

Chodzi o ustawę, która otrzymała nr druku sejmowego 1449. W projekcie znalazło się wiele co najmniej kontrowersyjnych zapisów. 3 sierpnia skierowano projekt do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Wygląda jednak na to, że – przynajmniej na razie – prace nad nim nie będą kontynuowane.

„Nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druk nr 1449) nie będzie procedowana w Sejmie w tym tygodniu. Wypadła z harmonogramu” – napisała na Twitterze poseł Anna Maria Siarkowska.

Informację tę przekazał też poseł Konfederacji Artur Dziambor.

„Ciekawostka: w przesłanym niedawno, nowym harmonogramie najbliższych obrad Sejmu, nie ma ustawy 1449 (w poprzedniej wersji była zaplanowana na czwartkowy wieczór)! Czyżby spadła z rowerka?” – zastanawiał się polityk.

W projekcie znajduje się kilka niebezpiecznych mechanizmów, przed którymi ostrzega m.in. Konfederacja, czy wspomniana poseł PiS Anna Maria Siarkowska.

Wysokie kary i miesiąc kwarantanny

Wśród szokujących zapisów znalazła się m.in. możliwość karania Polaków przez Sanepid karami sięgającymi nawet 30 tys. zł za nieudzielenie mu odpowiedzi na pytanie lub podanie nieprawdziwej informacji.

Zapisy projektu nadają też państwowemu inspektorowi sanitarnemu nowe uprawnienia, które miałby realizować w drodze decyzji. Mógłby on m.in. przedłużyć kwarantannę nawet do 30 dni, także w przypadku „podejrzenia o zakażenie”.

Co więcej, będzie mógł to zrobić na mocy decyzji, która to ma „rygor natychmiastowej wykonalności” (art. 33 ust. 3). Ponadto decyzje te „wydawane w przypadku podejrzenia zakażenia lub choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób:
1) mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie;
2) nie wymagają uzasadnienia;
3) przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób” – czytamy w art. 33 ust. 3a.

Pod osłoną „lex TVN”. Nawet 30-dniowa kwarantanna dla podejrzanych o zakażenie

Odszkodowania za NOP

Kontrowersji jest jednak więcej. Znalazły się tam bowiem także m.in. zapisy dotyczące odszkodowań finansowych za Niepożądane Odczyny Poszczepienne (NOP).

– Ustawa 1449 to kpina i żart z polskich pacjentów, którzy zostaną poszkodowani przez NOP. Projekt przedstawiony przez rząd nie przewiduje możliwości odszkodowań za zgon, czyli najgorszą konsekwencję NOP. Wyklucza też odszkodowania dla osób, u których w dniu hospitalizacji wykryto pozytywny test na COVID-19. Z kolei limit odszkodowań de facto uniemożliwia pokrycie kosztów rehabilitacji za NOP – mówił mecenas Jakub Kalus.

– Ten projekt to także koń trojański. Przemyca kilka niebezpiecznych mechanizmów. Wprowadza policję sanitarną, która będzie karać za brak donosu na osoby, z którymi się spotkaliśmy. Wprowadza on szczepienia przez osoby niemające wykształcenia medycznego! Już nie tylko felczer ukraiński, już nie tylko higienistka szkolna, ale także studenci III roku pielęgniarstwa będą nas szczepili – kontynuował Kalus.

Kpina z polskich pacjentów i nowe, niebezpieczne mechanizmy. Konfederacja o ustawie 1449 [VIDEO]

Raport o niewykonywaniu szczepień ochronnych

Zmiany dotyczą też przepisów o obowiązkowych szczepieniach.

Rząd zamieścił w projekcie m.in. uchylenie zwolnienia z obowiązku poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym osób, które przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres krótszy niż trzy miesiące.

Rząd chciał też dodać w art. 17 ust. 2a w brzmieniu: „2a. Obowiązkowe szczepienie ochronne, wraz z poprzedzającym je lekarskim badaniem kwalifikacyjnym, jest przeprowadzane w terminie wskazanym przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad osobą obowiązaną do poddania się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu, uwzględniającym terminy określone w Programie Szczepień Ochronnych na dany rok, o którym mowa w ust. 11” – czytamy w projekcie.

Ustęp 11 odnosi się do Programu Szczepień Ochronnych na dany rok, ogłaszanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego. „Główny Inspektor Sanitarny ogłasza w formie komunikatu, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia, Program Szczepień Ochronnych na dany rok, ze szczegółowymi wskazaniami dotyczącymi stosowania poszczególnych szczepionek, wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej, przepisów wydanych na podstawie ust. 10 i art. 19 zalecane szczepienia ochronne ust. 10 oraz zaleceń, w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego realizację tego programu” – czytamy w ustawie.

Ponadto postulowane zmiany dotyczą utworzenia „raportu o przypadkach niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych”.

Rządzący chcą wprowadzić bowiem w art. 17 ust. 9a i 9b o następującym brzmieniu:

„9a. Lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad osobą małoletnią przekazuje państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu dla miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, imienny wykaz:

1) osób małoletnich objętych obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi, które nie były poddane lekarskiemu badaniu kwalifikacyjnemu albo u których nie zostały przeprowadzone obowiązkowe szczepienia ochronne, mimo niestwierdzenia u nich przeciwwskazań do szczepienia,

2) osób sprawujących prawną pieczę nad osobą małoletnią, o której mowa w pkt 1, o ile jest to możliwe do ustalenia

– zwany dalej „raportem o przypadkach niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych”.

9b. Raport o przypadkach niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych zawiera dane:

1) osoby małoletniej, o której mowa w ust. 9a pkt 1:

a) imię i nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d) adres miejsca zamieszkania,

e) rodzaj i liczbę niewykonanych obowiązkowych szczepień ochronnych wraz ze wskazaniem przyczyn niewykonania tych szczepień – o ile są znane;

2) osób, o których mowa w ust. 9a pkt 2:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) adres miejsca zamieszkania.”.

To miał przykryć „lex TVN”? Rząd szykuje zmiany w przepisach o obowiązkowych szczepieniach

 

Źródła: sejm.gov.pl/Twitter/NCzas

42 KOMENTARZE

  • Słaba ta lewacka Europusia, słabiuśki ten pisiorski socjalistyczny rząduś.
   Nie to co w Singapurze, ostatnim państwie konserwatywno liberalnym. I drugim najbardziej wyszczepionym państwie świata po ZEA.
   Tam antyszczepoświrom anarcholewackim sądy bez litości fundują pobyt w mamrze np. za brak maseczki w pociągu, a na chuliganów czeka jeszcze kara kijów na goły zad.
   Tam łobuz antyszczep nie pobryka, więc w Singapurze mają zero zgonów na Covid-19

 1. Sejm bez Konfederacji i PSL
  Progu wyborczego nie przekroczyłoyby Konfederacja – 4 proc. głosów (-2), Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska – 3 proc. (spadek o 1 p. proc.), a także Kukiz’15 i Porozumienie, na które obecnie chce głosować zaledwie po 1 proc. respondentów.

  Ku chwale ojczyzny!!

  • Konfederacja będzie maiła spokojnie 10 %. A PO o PiS z przystawkami powywozimy na taczkach. Czas do tego dojrzał.

  • Zrobili taki sondaż, by Ciebie podnieść na duchu. Ale powinieneś już ich znać – kłamią. Dobrze ich znasz – kłamią jak Ty.

   Wiesz co robi nam taki sondaż? Spływa szybciej jak po kaczce, gołym okiem widać, że zwykły ohydny fałsz.
   Kantar miał na początku opinię bardziej obiektywnego niż inne „zadomowione” sondażownie (bo to zza granicy), ale dość szybko się okazało, że tak samo przekupny jak inne. Jedynie co im przyzwoicie wychodzi, to sondaże tuż przedwyborcze. Wtedy wolą się nie błaźnić.

 2. Pis jak tchórze odczytają to kiedyś na nocnym posiedzeniu, bo tylko tak potrafią. Teraz boją się protestów, bo i tak lekarzy mają na głowie

 3. Owzem jest mały powód do radości.Ale nie łudźmy się że pandemiczni SS-mani nam odpuszczà.Te wszyskie Morawce Dworaki Grześki i Sajmony z Orbanami już nie mogą się doczekać kiedy zrobią w Polsce 2 Australię.

  • OK, ale widać wyraźnie – presja ma sens !!
   Boją się brnąć w coś, co choć rodzi duże kontrowersje. Przecież wielkich protestów nie było – Konf. podniosła głos i co nieco p. Siarkowska. A jednak to wystarczyło.

 4. Odejdź od hydroksychlorochiny i iwermektyny, dwóch powszechnie wychwalanych leków na receptę stosowanych w leczeniu infekcji wirusowych COVID-19. Zespół wirusologów, którzy spędzili całe życie na badaniu przyczyn zakażeń wirusowych, potwierdził istnienie naturalnego leku na COVID-19, który jest powszechnie dostępny i może być stosowany nawet przez najbiedniejszych ludzi na świecie…

  • W oparciu o dziesięciolecia badań i dane dotyczące bezpieczeństwa wirusów z rodziny herpes, amerykańscy naukowcy z Bio-Virus Research Inc, Reno, Nevada, donoszą o udanym leczeniu pierwszych 30 lekarzy i pielęgniarek oraz ponad tysiąca pacjentów, którym podano aminokwas lizynę w celu zapobiegania, a nawet zniesienia infekcji koronawirusem COVID-19 w klinice na Dominikanie. Zadziwiające jest to, że objawy COVID-19 ustąpiły w ciągu kilku godzin po zastosowaniu tego naturalnego leczenia.

   • Lizyna jest dostępna w żywności i w skoncentrowanej formie w niedrogich suplementów diety (250 500-miligramowe tabletki lizyny można kupić za mniej niż 5 dolarów amerykańskich lub 2 centy za tabletkę), co sprawia, że niedrogie terapii lizyny możliwe. Zaburzenie równowagi lizyna/arginina wyjaśniałoby, dlaczego pacjenci, którzy zostali zakażeni wirusem COVID-19, mają nawracające infekcje, nawet po szczepieniu.

 5. Nie ma co się cieszyć. Te PiSowskie s…syny będą chciały to przemycić w innej ustawie. nie raz robili takie szopki. trzeba im cały czas patrzeć na ręce. A jedyna zarazę jaką musimy zwalczyć to cała banda czworga.

 6. a tymczasem we Włoszech :
  Jedyny z Polski – pulmonolog i pediatra Włodzimierz Bodnar został zaproszony przez Włoski Senat do dyskusji o leczeniu COVID-19. Wzięło w niej udział dziesiątki lekarzy, zarówno z Włoch jak i z całego świata. Cel: wypracowanie skutecznej terapii #koronawirus i zakończyć pandemię.

  • To wyjadą na taczkach.Nie wykluczone że też w nocy.Pałka się przegła , że tak to ujmę słowami znanego klasyka :D

 7. Pewnie stwierdzili, że 30 dni aresztu domowego i 30 tys. kary, to jednak trochę za mało. Poprawią i przepchną w niedalekiej przyszłości.

 8. Trzeba tej bandzie sejmowej patrzeć na ręce, bo jak mają zaszkodzić Polakom to idą ręka w rękę z KO i lewakami, będą chcieli to przepchnąć za chwilę, bądźmy czujni.

 9. Przedsiębiorstwo Polska wstrzymało oddech polityczny bo czeka na rozstrzygnięcie wyborów w Niemczech, tam też na okres wyborów opuścili pejcz.

  • Zgadza się . W Święta milicja będzie wdzierać się do domów i sprawdzać ile osób siedzi przy stole.Za to w chanukę nie będzie żadnych kowidów.Pan Prezydent Andrzej Duda będzie mógł najważniejsze święta spędzać w radości i pokoju.

 10. Pod ten namiot cyrkowy zwany sejmem powinni zjechać górnicy, rolnicy, wojskowi, policjanci, rodzice, przedsiębiorcy, wszyscy powinni rozpie…..lić im ten grajdołek, wejść z framugami do środka, a obecnych wyciągnąć za łby i na latarnie. Sprzedajne dz….ki

 11. Jak widzę ludzi w namordnikach które wyciągają z brudnych kieszeni mietoszą je w brudnych łapskach ,a potem nakładają te brudy na twarz i cali dumni siedzą w tramwajach i autobusach to ja się pytam ;ludzie czy cierpicie na zanik rozumu ????

  • a ilu z tych ludzi po prostu chce mieć spokój? pokurczincel z ollieborza czerpie garściami ze swojego idola i wdrażanie maksymy „państwo jest od gwałcenia obywateli” idzie mu coraz śmielej. nie jest to czasem tak że te ludki zdają sobie sprawę że ty urzędnikowni nic nie możesz a urzędnik tobie wszystko?

 12. Mafia kowidiańska przepchnie tę nazistowską ustawą pod osłoną nocy, kiedy ofiary reżimu będą już spać z obawą, że szprycer Mengele może kiedyś skrzywdzić ich dzieci strzykawką, stosując zachęty mające zwabić swe ofiary, tak jak to robią pedofile pod szkołami albo w sieci.

 13. I pomyśleć, że gdyby nie czujna grupa świadomych ludzi to ta ustawa by przeszła i to z przyklaskiem rzekomej opozycji. A niektórzy nadal myślą, że PO i PIS to 2 różne partie…

 14. niczego się nie przestraszyli a schowali, mogą dodać to w każdym momencie z powrotem.Przegłosują na ranem. Państwo posłanki i posłowie włącznie z KO i PO sprzedają nas jak bydło na szczepienia aktualnie w sejmie, patrz przemówienia. I gdzie są te zapowiadane tłumy protestujące pod sejmem??? HAŃBA PiS, politycy innych partii i Warszawiacy!!!

 15. Tu w bantustanie też 0 zgonów na Światowida 19 bez kijów szmat konc lagrow, itd. Cnn wykreowalo Światowida wprowadzajac agende 2030

 16. a ko0mplementarny projekt poselski z obowiązkiem wyjawnienia tajemnicy lekarskiej przyszłemu lub obecnemu pracodawcy i możliwości de facto zwolnienia przez posłanie na przymusowy i bezpłatny urlop dla nieszprycowanych? wie ktoś co się dzieje??

Comments are closed.