Wolność odwoła się do Sądu Najwyższego

W związku z postanowieniem Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania partii Wolność (dawna partia KORWiN), Prezydium Zarządu Wolności poinformowało, że w ocenie prezydium, ale...

Małżeństwo jako związek jednego mężczyzny i jednej kobiety

Ponad 50 procent z wymaganej liczby krajów zebrało niezbędną liczbę podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską Mama, Tata i Dzieci w obronie małżeństwa i rodziny w Unii Europejskiej.

Wolność proponuje bon edukacyjny

Przedstawiciele Wolności, którzy opowiadają się za prywatyzacją edukacji, w okresie przejściowym proponują wprowadzenie bonu oświatowego.

Dotacje wymuszają zadłużanie samorządów w parabankach!

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w ostatnich latach coraz więcej samorządów decyduje się na drogie pożyczki w tzw. parabankach lub wykorzystuje operacje finansowe inne niż kredyty i pożyczki bankowe oraz emisje obligacji, co często związane jest ze współfinansowaniem projektów realizowanych z wykorzystaniem dotacji unijnych i prowadzi do nadmiernego zadłużenia.

Opus magnum prof. Chodakiewicza

W tym tygodniu do księgarń trafi, opublikowane przez nasze wydawnictwo, opus magnum Marka J. Chodakiewicza – „Międzymorze”. Koncepcja Międzymorza znana jest oczywiście nie od...

Publicystyka

Aktualności

Publicystyka